Børgefjell / Byrkjie er blant våre minst tilrettelagte nasjonalparker, med få eller ingen merkede stier, broer eller DNT-hytter. Her er det først og fremst telt, kart og kompass som gjelder. Og fiskestang – ikke glem fiskestanga!

Simskardet i Børgefjell i fine høstfarger ved solnedgang, en finværsdag tidlig på høsten Kristoffer Møllevik / Visit Helgeland

Vill natur og ville dyr

Børgefjell er en svært lite tilrettelagt nasjonalpark, og passer nok best for erfarne fjellfolk. Allerede i 1932 bestemte Den Norske Turistforening seg for å ikke bygge hytter eller lage merkede turløyper i nasjonalparken. Du kan finne noen få utleiehytter, enkle buer og gammer, men for det meste er det telt og sovepose som gir vandrere ly for natten her.

Store deler av parken ligger høyt i fjellet, med både spisse topper og rundere fjellområder. Men det er også flere dalfører med fine fiskevann og vassdrag, hvor vandrere med fiskestang kan fange egen middag. Nasjonalparken beskrives som et eldorado for ørretfiske.

Børgefjellområdet er et av få steder i landet der det fremdeles finnes fjellrev, og hvis du er heldig kan du møte på dette sjeldne dyret. Da skal du nyte øyeblikket og gå rolig videre. Det er en kritisk truet dyreart som trenger all ro den kan få. 

Mann går over en gangbro i Bisseggskardet i Børgefjell nasjonalpark en finværsdag på sensommeren Jan Inge Larsen

Børgefjell er også et viktig vår-, sommer- og høstbeiteområde for tamrein, og tamreindrift er den viktigste næringen i nasjonalparken. Andre dyr du kan møte på er jerv, gaupe og bjørn, i tillegg til små rovdyr som rødrev, snømus, mår og røyskatt. I skogsområdene og på fjellet kan du støte på elg, hare og ekorn.

Det er også et rikt fugleliv i parken, særlig rundt Tiplingan og nedre del av Simskardelva. Her kan du møte på fjellvåk, snøugle, kongeørn og andre rovfugler.

Allemannsretten
I utmark kan du gå der du vil på beina og på ski. Du kan slå opp teltet der du vil så lenge det er over 150 meter fra bebodd hus eller hytte.

Kulturminner i parken
Kulturminner er beskyttet mot skade og ødeleggelse. Sporene etter våre forfedre inneholder mye historie. La derfor kulturminner være i fred, ikke bygg varder.

Du kan tenne bål hele året, også mellom 15. april og 15. september, på steder der det åpenbart ikke kan føre til brann. Bruk etablerte bålplasser eller tenn bål der det ikke setter varige spor. Benytt nedfalt kvist og medbragt ved.

Det er ikke tillatt å hugge trær
Tørrfuru (gaidd) skal ikke brukes til ved.

Jakt og fiske
I nasjonalparken kan du jakte og fiske som i sjø- og utmarksområder ellers etter gjeldende lovgivning. Det er ikke lov å bruke levende fisk som agn, eller ta levende fisk fra et vassdrag over i et annet. Med Børgefjellkortet kan du fiske i alle vann i Børgefjell.

Delvis ferdselsforbud i juni og juli (ikke Helgeland)
I nasjonalparkens sone A (helt sør, i den delen som ligger i Trøndelag) er det ikke lov å gå i perioden 20. juni – 25. juli. På søndre deler av tilgrensende område på svensk side er det ferdselsforbud i perioden 10. juni – 10 juli. Områdene kan du se på dette kartet.

Hund i nasjonalparken
Hunden er velkommen med på tur, men i perioden 1. april – 20. august gjelder båndtvang. Du plikter å ta hensyn til vilt, beitedyr og mennesker året rundt. Husk at rein kan oppfatte hund som rovdyr på jakt.

Droner er forbudt i nasjonalparken
Fremkomstmiddel med motor er forbudt i nasjonalparken. Unødig støy skal unngås. Bruk av motordrevet modellfly, drone, modellbåt, isbor og liknende er ikke tillatt.

Klær og utstyr
Været i Børgefjell skifter brått både sommer og vinter. Tykk tåke, mye vind og tett snødrev forekommer. Du må selv vurdere vær og føre, form og ferdigheter og forberede deg med passende klær og utstyr. Erfaring med kryssing av elv kreves da det er få bruer i nasjonalparken.

Kilde: borgefjellnasjonalpark.no

Turmål og severdigheter

Juli og august er de fineste månedene for vandring i Børgefjellet. Bruk gjerne de offisielle innfallsportene for å komme deg inn i parken da disse er markert helt i starten. Stiene forsvinner etter hvert og da må du klare deg i naturen på egenhånd.

Løypeskiltet ved starten av turløypa for Simskardrunden i Børgefjell Kristoffer Møllevik / Visit Helgeland

For deg som kun ønsker en liten smak av Børgefjell, uten å dra på flere dagers tur, er den 7 kilometer lange Simskardrunden å anbefale. På denne turen vandrer du på klopplagte stier langs Simskardelva og inn til Simskardhytta, som har en åpen del for dagsbesøkende. For variasjonen kan du gjerne ta tilbaketuren på motsatt side av elva.

Men hvis du er klar for en mer utfordrende tur, kan du følge Simskardet lengre inn i parken med Kvigtinden (1699 moh.) som mål. Denne tøffe toppen er Børgefjells høyeste fjell, men det er en krevende tur som krever godt vær og god planlegging.

Hytter og fjellgårder

På grunn av det strenge vernet mot tekniske inngrep i Børgefjell, er det svært få hytter her. Statskog har noen åpne hytter, og Vefsn Jeger- og Fiskeforening leier ut Jengelhytta sør i nasjonalparken. Men nesten alle ligger i utkanten av nasjonalparken, og hvis du vil utforske de ville områdene lengre inn må du belage deg på telt og sovepose.

Innfallsporter

Landskapet i nasjonalparken varierer fra område til område, og hvor du starter turen kan ha mye å si for hvilken turopplevelse du får av Børgefjell. I vest er landskapet preget av spisse fjell og trange daler, mens lengre øst åpner landskapet seg mer og fjellene «rundes av» ettersom du nærmer deg grensa til Sverige.

Klikk på lenkene for å se startpunktene i Google Maps. Les også mer om hver av innfallsportene på nasjonalparkens hjemmesider.

Utforsk mer