Takket være de store og varierte naturområdene på Helgeland, får du mange muligheter for fuglekikking uten at du må reise langt mellom artene. Her kan du se lundefugler på Lovund, havørn og terner, haukeugler og hønsehauker, hubro, ærfugl og hvitkinngås. Og mange, mange flere.

Mange av fuglene trenger man ikke gjøre noe spesielt for å se; de er der, som den naturlige delen av det rike fuglelivet på Helgeland. Skarven står til tørk på skjær og sjømerker. Tjelden «kjefter» mens de flyr i formasjon, rødnebbternene stupflyr ned i vannet etter småfisk og ærfuglene padler forbi i store flak av fugler.

Dette er bare en del av det naturlige bakteppet på Helgeland. Og hvis du vil, finnes det måter å komme litt tettere på noen av de mest spennende fuglene.

Lundefuglene og lundkommardagen

Øya Lovund er hjem til en stor lundefuglkoloni på opp mot 300 000 fugler! De hekker i Lundeura på Lovund og jobber hardt sommeren gjennom for å fø opp neste generasjon med lundeunger. Denne litt komiske og søte sjøfuglen får klengnavnet «sjøpapegøye» fra de sterke fargene nebbet har i hekkesesongen. De er svært gode dykkere, og fanger fisk under vann, som de tar med hjem til lundeungene.

Lundefuglene hekker på Lovund fra april til august, men den beste opplevelsen av lundefuglene får du på Lundkommardagen på Lovund. Hvert år kommer nemlig fuglene til Lovund i mer eller mindre samlet flokk, ganske forutsigbart rundt den 14. april. Lovund Hotell arrangerer Lundkommardager hvert år.

Havørnsafari – Nærkontakt med vår største rovfugl

Havørna er Lundefuglenes rake motsetning, og et møte med den er en stor opplevelse på alle måter. Der lunden er søt og litt komisk, er havørna elegant og majestetisk, med en aura av styrke og overlegen selvsikkerhet.

Helgelandskysten har en stor havørnbestand, og fuglene er her gjennom hele året. Hvis du reiser med hurtigbåt, kajakk eller egen båt, bør du holde et ekstra øye med bergknauser og furutrær ved vannet. Der kan du ofte få øye på den, mens den speider utover vannet på jakt etter mat.

Artsmangfold på Vega og Støtt

Både øya Vega, og området rundt øya Støtt, har svært artsrike fugleområder.

Helt nord på Helgeland, rundt øya Støtt og Støttvær, kan du observere opptil 200 ulike arter. Deriblant spennende sjøfugler som havsvale, stormsvale, havsule og havhest, samtidig som du kan se rovfugler som havørn og fjellvåk. De store landskapsvariasjonene i området gjenspeiler seg i det varierte fuglelivet, og i samme område kan du se både fjellfugl og sjøfugl, og fugl som trives nær kulturlandskap, i skogen og i strandsonen.

På den store øya Vega, helt sør på Helgeland, finner du også et svært rikt fugleliv med over 230 observerte arter, hvorav omtrent 110 hekker på øya. Her er det store bestander av ørn, ærfugl, skarv og mange andefugler, deriblant praktærfugl, toppand og brunnakke. Bare for å nevne noen.

Utforsk flere naturopplevelser