Ta gjerne turen innom Løkta Museum. Stedet ligger vakkert til på vestsiden av øya. Der kan du se og oppleve hvordan tilværelsen artet seg på et småbruk i gamle dager. Området er åpent for alle. Her finner du rasteplass, bålpanne og et lite utedo.

Løkta Museum har utstillinger som speiler fiske og småbrukerens kår. Industrihistorie for hundre år siden kan du i tillegg se og høre om. Norges første akvarellmaler kom fra Løkta, og på området finner du en bauta over en kvinne som var meget betydningsfull for framveksten av likestilling i Norge.

Fjøsbygningen som helhet viser omfanget av småbrukerens virke der ei ku og noen sauer var dyra som skulle bringe inntekter til en stor familie. Framveksten av bondelag og bondesamvirke var ei viktig utvikling innen bondeyrket. På låven kan du studere utstilling av en annen viktig inntektskilde, nemlig fiske. Fiskeskøyter, hvalfangerbåter, redskaper; bilder og tekst gir deg viktig informasjon. På uthuset kan du se en rekke verktøy og redskaper som var av stor betydning for de to primærnæringene.

Et industrieventyr med uttak av granitt til bygging av nytt sykehus i Sandnessjøen ble virkelighet på Horn på Løkta i årene 1918-1923. I underetasjen på uthuset finnes ei rikholdig utstilling der denne perioden er illustrert.

På handelsstedet Kopardal vokste Hans Johan Fredrik Berg ( 1813-1873) opp. Han tok kunstutdanning i Kristiania og København. Senere reiste han rundt i hele Europa og Middelhavs-området. Overalt malte han. I England lærte han mye om kunstformen akvarellmaling. Han er karakterisert som Norges førte akvarellmaler. Løkta har ei lita utstilling om kunstneren.

Skal du til Træna, reiser du med stor sannsynlighet med hurtigbåten «Fredrikke Tønder Olsen». Dama fra Løkta kommer også fra handelsstedet Kopardal. Hun reiste som voksen til Kristiania der hun startet «Kristiania Viserguttforening», et firma som eksisterer også i dag. Hun er særlig kjent for sin innsats for å fremme kvinnenes kår og var en av mange betydningsfulle kvinner som bidro til grunnlovsendringen som førte til allmenn stemmerett i 1913. På museet finner du en bauta over henne.

Kontakt

Telefon: +47 92872302
synnove.breivik@hotmail.no
Hjemmeside: www.xn--lktamuseum-0cb.no/
Se veibeskrivelse: Åpne Google Maps

Museet er tilgjengelig for omvisning etter avtale. Ta kontakt med Synnøve Breivik på telefon 928 72 302, Kåre Tønder på 913 30 308 eller Hilde Bentzen på 957 68 868.

Løkta har fergeforbindelse med Sandnessjøen  og Dønna 5 ganger hver dag, samt hurtigbåtforbindelse med Sandnessjøen, Dønna og Nesna.

Se Reisnordland.no for rutetider for de ulike ferjene.

Takk for at du hjelper oss med å ta vare på naturen og lokalsamfunnene på Helgeland.

Takk for at du:

  • Praktiserer sporløs ferdsel, og tar med avfall og toalettpapir tilbake til nærmeste søppeldunk.
  • Planlegger toalettbesøk, slik at du får gjort det du må der det ikke er til sjenanse for andre.
  • Respekterer det lokale dyrelivet, holder hunden i bånd og holder god avstand til både ville og tamme dyr og fugler.
  • Respekterer privat eiendom, og holder avstand til private hus og hytter.
  • Viser godt båt-vett, holder god avstand til land, lav fart nært andre på vannet, inkludert dyr og fugler, og unngår unødig kjøring som skaper forstyrrende motorstøy.
  • Respekterer ferdsels- og ilandstigningsforbudet i sjøfuglereservatene i hekketiden.
  • Følger fjellvettreglene, og planlegger turer etter evne og erfaring.
  • Leier en erfaren guide på turene der du selv ikke har kunnskapen eller erfaringen som trengs for en trygg tur.
Velkommen til Dønna

Dønna den største øya på Helgeland. Her finner du luftige topper, fjorder med fisk, mat rett fra kulturlandskapet og en rik kulturhistorie.

Les mer om Dønna

Andre ting i nærheten