På Sømna Bygdetun formidles den lokale kulturhistorien med vekt på bondens og fiskerbondefamiliens hverdag i perioden 1800-1950. Tunet med sine tolv bygninger har et småbyaktig preg, og kjøkkenhagen med gamle kornsorter, kulturplanter, urter og grønnsaker er vel verdt et besøk.

Museumshage Helgeland museum

Sømna bygdetun ligger ved Sømna kirke i Gamle Vik, kirkestedet i Vik går helt tilbake til middelalderen. Hovedfokuset er landbruk og matkultur, som gjenspeiler seg i bygningsmassen og utstillingene. Hagen som ble anlagt i 1912, er blitt rekonstruert, og kan besøkes i lag med kjøkkenhagen med gamle kornsorter, gamle kulturplanter, urter og grønnsaker.

 Kirkestedet i Vik går helt tilbake til middelalderen, og tett inntil bygdetunet ligger kirken som er en nygotisk langkirke i tre, fra 1876. Kirken har en vakker altertavle utført av kunstneren Ulving og har plass til 600 mennesker.

Butikk på Sømna bygdetun Ketil Born / Helgeland Museum

Sommardagan

I slutten av juli hvert år arrangeres Sommardagan i Sømna, der mange av aktivitetene er lagt til bygdetunet. Da kan du blant annet oppleve åpen gård, utstillinger, salgsboder, gammeldags høyonn og baking.

Sømna bygdetun sett utenfra på sommeren Ketil Born / Helgeland Museum

Kontakt

Telefon: +47 95 78 02 31
toro@helmus.no
Hjemmeside: helgelandmuseum.no/
Facebook: SomnaBygdetun
Se veibeskrivelse: Åpne Google Maps

Åpent ved arrangement, på forespørsel og i sommersesong.

Ferge fra Holm til Vennesund, følg FV17 ca 13 km.

Via E6: Kjør til Brenna i Svenningdal og ta av til FV76 mot Brønnøysund. Ved skillebotn tar du til venstre og følger FV17 til Sømna.

Fra Brønnøysund følger du FV17 ca 36 km.

Se www.entur.no for nærmere reisebeskrivelse.

Takk for at du hjelper oss med å ta vare på naturen og lokalsamfunnene på Helgeland.

Takk for at du:

  • Praktiserer sporløs ferdsel, og tar med avfall og toalettpapir tilbake til nærmeste søppeldunk.
  • Planlegger toalettbesøk, slik at du får gjort det du må der det ikke er til sjenanse for andre.
  • Respekterer det lokale dyrelivet, holder hunden i bånd og holder god avstand til både ville og tamme dyr og fugler.
  • Respekterer privat eiendom, og holder avstand til private hus og hytter.
  • Viser godt båt-vett, holder god avstand til land, lav fart nært andre på vannet, inkludert dyr og fugler, og unngår unødig kjøring som skaper forstyrrende motorstøy.
  • Respekterer ferdsels- og ilandstigningsforbudet i sjøfuglereservatene i hekketiden.
  • Følger fjellvettreglene, og planlegger turer etter evne og erfaring.
  • Leier en erfaren guide på turene der du selv ikke har kunnskapen eller erfaringen som trengs for en trygg tur.

 

Sømna

På en langstrakt halvøy, langt sør på Helgelandskysten, i klem mellom flere fjorder og små øygrupper, finner vi Sømna. Et frodig landbruksområde med landeveier, padleruter og fine fjellturer som venter på at du skal utforske dem.

Mer om Sømna

Andre ting i nærheten