Sijti Jarnge er et samisk språk- og kultursenter i Hattfjelldal der du kan oppleve og lære om samisk kultur på Helgeland.

Helgeland er et gammelt samisk bosettingsområde. I særlig grad gjelder dette dalførene i innlandet. Kulturminner, stedsnavn og en rik muntlig tradisjon vitner om at den samiske befolkninga har utgamle røtter på Helgeland. Mange steder var samene i majoritetsbefolkning lagt inn på 1800-tallet. Etter 1850 vokste den norske bondebefolkninga hurtig – blant annet som en følge av innflytting.

Denne rike kulturhistorien kan du lære mer om gjennom de flotte utstillingene hos Sijti Jarnge i Hattfjelldal. Nå frem 18. august kan du se sommerutstillingen «Den samiske bruden», og kjøpe samisk sløyd og bøker i butikken. Det er gratis inngang og kaffe.

Tirsdag – fredag:

10:00 – 15:00

Sijti Jarnge ligger langs Villmarksveien i Hattfjelldal

Se veibeskrivelse i Google Maps

Takk for at du hjelper oss med å ta vare på naturen og lokalsamfunnene på Helgeland.

Takk for at du:

  • Praktiserer sporløs ferdsel, og tar med avfall og toalettpapir tilbake til nærmeste søppeldunk.Planlegger toalettbesøk, slik at du får gjort det du må der det ikke er til sjenanse for andre.
  • Respekterer det lokale dyrelivet, holder hunden i bånd og holder god avstand til både ville og tamme dyr og fugler.
  • Respekterer privat eiendom, og holder avstand til private hus og hytter.
  • Viser godt båt-vett, holder god avstand til land, lav fart nært andre på vannet, inkludert dyr og fugler, og unngår unødig kjøring som skaper forstyrrende motorstøy.
  • Respekterer ferdsels- og ilandstigningsforbudet i sjøfuglereservatene i hekketiden.
  • Følger fjellvettreglene, og planlegger turer etter evne og erfaring.
  • Leier en erfaren guide på turene der du selv ikke har kunnskapen eller erfaringen som trengs for en trygg tur.
Velkommen til Villmarksveien

Villmarksveien går langs store, vakre fjell- og naturområder som nasjonalparken Børgefjell, Norges nest største innsjø Røssvatnet og fjellmassivet Okstindan. Sistnevnte er hjem til Nord-Norges høyeste fjell, Oksskolten (1916 moh), og Norges råeste turisthytte, Rabothytta (1180 moh).

Les mer

Andre ting i nærheten