I hovedbygget på Bindal Museum i Terråk formidles historie og kunnskap om lokal bruk av tre som materiale. Bindal Bygdetun, som ligger på Vassås, 2,5 kilometer nord for Terråk, er også en del av Museet.

Bindal museum sett fra utsiden Ketil Born / Helgeland Museum

Bindal museum forteller historien om skogdrift og bruken av tre før og nå. Her kan du også bli kjent med lokale båtbyggertradisjoner der særlig bindalsfæringen og andre typer nordlandsbåter er sentrale. Avdelingen har også en liten samling gjenstander tilknyttet sørsamisk liv og kultur.

Her er også et naturfaglig område som hovedtema, nemlig boreal regnskog. Selv om man forbinder regnskog med andre verdensdeler, er kysten på våre breddegrader så rik på nedbør at det finnes regnskog her også. Det gir seg blant annet utslag i en rik lavflora med flere rødlistede arter.

I museumsbutikken finnes et stort utvalg av bøker om ulike historiske tema, mest tilknyttet Helgeland og resten av Nord-Norge.

Nordlandsbåter utstilt på Bindal Museum Ketil Born / Helgeland Museum

Bindal Bygdetun

Et av hovedhusene på bygdetunet blir kalt Hilda-stua etter Hilda Busch. Hun var født i 1900 og var siste driver av gården fram til hun døde i 1981.  Hilda var ugift og hadde ingen barn og drev gården mesteparten av livet sitt uten innlagt strøm og vann. Etter at Hilda gikk bort bestemte arvingene at Bindal kommune skulle få gården med både hus og innbo mot at stedet skulle drives som et friluftsmuseum. Driften av museumsvirksomheten er det i dag Helgeland museum som står for.

Dronefoto tatt ovenfra av Bindal Museum Ketil Born / Helgeland Museum

Bindal bygdetun er også en del av kulturminneløypa på Vassås. Husene er åpen deler av sommeren og på forespørsel. For grupper, bedrifter, lag og foreninger kan museet sy sammen egne opplegg og foredrag med ulike tema.

Du finner bygdetunet i Gangstøveien 80, 7980 Terråk.

Vår/vinter/høst:

Man-tors: Kl. 08.00-15.00
Fredag: Kl. 08.00-14.00

Fly til Brønnøysund og bil eller buss til Bindal.

Bil langs FV17 (Kystriksveien) fra Steinkjer.

Sjekk https://entur.no/ for nærmere beskrivelse.

Takk for at du hjelper oss med å ta vare på naturen og lokalsamfunnene på Helgeland.

Takk for at du:

  • Praktiserer sporløs ferdsel, og tar med avfall og toalettpapir tilbake til nærmeste søppeldunk.
  • Planlegger toalettbesøk, slik at du får gjort det du må der det ikke er til sjenanse for andre.
  • Respekterer det lokale dyrelivet, holder hunden i bånd og holder god avstand til både ville og tamme dyr og fugler.
  • Respekterer privat eiendom, og holder avstand til private hus og hytter.
  • Viser godt båt-vett, holder god avstand til land, lav fart nært andre på vannet, inkludert dyr og fugler, og unngår unødig kjøring som skaper forstyrrende motorstøy.
  • Respekterer ferdsels- og ilandstigningsforbudet i sjøfuglereservatene i hekketiden.
  • Følger fjellvettreglene, og planlegger turer etter evne og erfaring.
  • Leier en erfaren guide på turene der du selv ikke har kunnskapen eller erfaringen som trengs for en trygg tur.
Heilhornriket Bindal

Helt sør på Helgeland, mellom høye fjell, lange fjorder og skogkledde lier, finner vi det vakre Heilhornriket rundt Bindal. Store natur- og turområder som venter på at du skal komme og utforske dem.

Mer om Heilhornriket Bindal

Andre ting i nærheten