Visit Helgeland er et destinasjonsselskap som er eid av de 18 kommunene på Helgeland. Vi har som mål å utvikle og markedsføre Helgeland som et foretrukket reisemål med bærekraft i fokus, og gjennom det skape merverdi for næringsaktørene og lokalsamfunnene i regionen.

Vi samarbeider med rundt 150 store og små reiselivsbedrifter i regionen, og har kontorer og drifter turistinformasjonen i Helgelands fire byer, Brønnøysund, Mosjøen, Sandnessjøen og Mo i Rana.

Du kan lese mer om hva et destinasjonsselskap er på nettsidene til NHO Reiseliv.

Nyttige lenker