LBookingF
w

Saltfjellet – Svartisen nasjonalpark

Vandre i Saltfjellet – Svartisen nasjonalpark, som med sin varierte og uberørte natur, gir et hav av muligheter for friluftsliv i alle mulige former. Svartisen dekker omtrent en femtedel av nasjonalparken og er Norges nest største isbre. Parken har også en enestående samling samiske kulturminner.

Nasjonalpark
24.09.201315:16 Gunn Johansen
Turstier og fiske

Nasjonalparken har mange merkede turstier, blant annet den gamle telegraflinjen mellom Rana og Saltdal. Langs turstiene finner du flere ubetjente turistforeningshytter og åpne hytter tilhørende Statskog. Saltfjellet er også et ettertraktet område for sportsfiske med fin ørret og røye av god kvalitet i fjellvannene. Det er dessuten 4 store lakseførende vassdrag som har sine utspring i Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark, blant annet Ranaelva.

Jakt

Småviltjakt er hovedsakelig begrenset til den østlige delen av parken der det er en stor rypebestand, mens storviltjakt på elg foregår mest i den midtre delen. Landskapet i vest består av høye tinder, dype fjorder, breer og innsjøer.

Isbreen

Svartisen dekker 370 km2 av nasjonalparken og har gjennom årtider formet landskapet. Elvesletter med sand- og leiravsetninger er under stadig forandring av breelvene og er du heldig, kan du i enkelte brevann se isbreen kalve.

Flora og dyreliv

Saltfjellets varierte berggrunn gir grunnlag for gode vekstvilkår for en artsrik og sjelden flora, for eksempel lapprose, Norges eneste viltvoksende rhododendronart. I Stormdalen er det registrert rundt 250 ulike plantearter og i fjellbjørkeskogen er det svært rikt med storvokste urter. Det rike plantelivet har gjort at nasjonalparken også har et rikt dyreliv. Her finnes mye elg, gaupe og jerv. I tillegg hekker rovfugler som kongeørn, fjellvåk og jaktfalk flere steder i parken.

Samiske kulturminner

Området Saltfjellet –Svartisen regnes som det eldste og viktigste området for samiske kulturminner sør for Finnmark. Det er funnet flere spor etter samisk bosetning, såkalte stallotufter som stammer fra middelalderen. Dagens tamreindrift har sine røtter fra 15-1600- tallet og det finnes en rekke kulturminner fra denne aktiviteten i form av teltplasser, hellere, forrådskammer og stabbur, samiske offersteiner, dyregraver og annet.

Husk på følgende:
  • Rast hvor du vil, men ta søpla med deg hjem.
  • Gå hvor du vil på beina eller på ski. Alt som har motor er i utgangspunktet forbudt.
  • Tenn gjerne bål, men husk bålbrenningsforbudet i skogsmark i tiden 15.04.-15.09.
  • Plukk gjerne bær, matsopp og vanlige planter til eget bruk. 
  • Vis hensyn til kulturminner, vegetasjon og dyreliv.
  • Husk fiskekort og jaktkort. Ikke ta med levende fisk fra ett vassdrag til et annet.
  • Ta gjerne med hund, men husk båndtvang i tiden 01.04.-20.08. og vis alltid hensyn til rein, sau og annet dyreliv.
Praktisk informasjon:

Nærmeste by: Mo i Rana. Telefonnummer til turistinformasjon: 75 01 80 00.

Kart: Det store Saltfjellkartet, Sulitjelma-Saltfjellet eller Sundsfjordfjellet-Svartisen.

Hytter: Det er flere hytter både i og utenfor nasjonalparken og de fleste eies av Den Norske Turistforening (DNT), Statskog og Norges Jeger- og Fiskeforbund (NJFF). 

Hvordan komme seg hit: Fly til Mo i Rana. Tog til Hjartåsen, Bolna, Lønsdal eller Røkland stasjon.

Med bil: E6 til Mo i Rana, ta av ved Røssvoll mot Glomdalen, Svartisdalen og Røvassdalen.

www.visithelgeland.com
Camping in the National Park
Saltfjellet- Svartisen National Park (Photo: www.visithelgeland.com)
www.visithelgeland..com
Catch of the day

Relaterte artikler