LBookingF
w

Børgefjell nasjonalpark-Fjellrevens rike!

Børgefjell nasjonalpark byr på mange mektige sanseinntrykk og strekker seg fra 270 til 1699 moh. I vest finner du høye tinder og dype daler med botnbreer og fjellvatn. I sør er det flere ville stryk og vakre fosser mens de østre delene har mer runde topper og vidstrakte heier.

Nasjonalpark
04.07.201312:00 Gunn Johansen
Ha god tid

Nasjonalparken omfatter et areal på 1447 km2 der det høyeste punktet er Kvigtind på 1699 moh. Skal du oppleve parken fra innsiden, bør du sette av noen dager. I tillegg til den tiden du har tenkt å bruke i nasjonalparken, bør du beregne en dag på å komme deg inn og en dag på å komme deg ut. Været skifter fort, så sørg for å ha godt med klær og ordentlig utstyr. Du finner lite som er tilrettelagt i form av hytter, broer eller merkede stier, så kart og kompass er påkrevd. Børgefjellet passer nok best for noenlunde vante fjellfolk selv om det er lettgått terreng, spesielt i dalføra.

Inngangsportene

De vanligste inngangsportene til Børgefjellet er fra Tomasvatnet i Majavatn (ca 2 km fra E6), fra Simskardet i Fiplingdal eller fra Harvassdalen i Susendal (Hattfjelldal) ved Øyum, Oksvollen eller Storvollen.

Fjellreven og andre dyr

Børgefjellområdet er et av de få stedene i landet hvor det fremdeles finnes fjellrev og hvis du er heldig, kan du møte på dette sjeldne dyret. Da skal du nyte øyeblikket og gå rolig videre. Den trenger all ro den kan få siden det bare finnes få dyr igjen. Andre dyr du kan møte på er jerv, gaupe og bjørn- i tillegg til små rovdyr som rødrev, snømus, mår og røyskatt. I skogsområdene og på fjellet kan du støte på elgen. Hare og ekorn er vanlig og bever kan du treffe på i Orvassdraget.

Rikt fugleliv

Nasjonalparken har et rikt fugleliv på grunn av mange vassdrag, store vierkratt og starrmyrer som gir gode leveforhold og fungerer som velfylte matfat. Omkring Tiplingan og nedre del av Simskardelva er fuglelivet særlig rikt. Den vanligste rovfuglen i området er fjellvåken, men også snøugla, den mektige kongeørna og andre rovfugler hekker her.

Reindriftsområde

Hele nasjonalparken brukes til tamreindrift. De vestre, østre og sørlige delene brukes i hovedsak som beite i sommerhalvåret, men de nordligste områdene er helårsbeite. Lengst i øst kommer det tamrein inn fra Sverige.

Godt fiske

De mange små og store vatna gir Børgefjell sitt særtrekk. De største er Simskardvatnet og Orvatnet. Vassdraga er varierte – fra det store, men rolige Orvassdraget og den majestetiske Storfossen i Jengelvassdraget – til de små fjellbekkene som finnes overalt i nasjonalparken. De kjente elvene Namsen og Vefsna har begge utspring i Børgefjell. Fiske er meget godt og ørreten er viden kjent for sin enestående kvalitet. Turkartene Børgefjell sør og Børgefjell nord fås kjøpt på turistkontoret i Mosjøen eller i bokhandel.

Overnatting

Jengelhytta ligger i Børgefjellet, ca 22 km fra Tomasvatn. Her er det 10 sengeplasser og det er Vefsn jeger og fisk som leier ut. Telefon: 959 43 390 eller 400 29 279.

Grane jeger og fisk har også utleiehytter, kontakt Kine Bentseng, telefon 473 62 009 eller Geir Andersen, telefon 454 42 965 for informasjon.

HUSK PÅ FØLGENDE:


Rast hvor du vil, men ta søpla med deg hjem. Gå hvor du vil på beina eller på ski. Alt som har motor er i utgangspunktet forbudt. Tenn gjerne bål, men husk bålbrenningsforbudet i skogsmark i tiden 15.04.-15.09. Plukk gjerne bær, matsopp og vanlige planter til eget bruk. Vis hensyn til kulturminner, vegetasjon og dyreliv. Husk fiskekort og jaktkort. Ikke ta med levende fisk fra ett vassdrag til et annet. Ta gjerne med hund, men husk båndtvang i tiden 01.04.-20.08. og vis alltid hensyn til rein, sau og annet dyreliv.

Jan Inge Larsen
Simskardet i Børgefjell, Grane
Simskardet i Børgefjell, Grane
Internett
Fjellrev
Fjellrev
Jan Inge Larsen
Simskardet i Børgefjell
Simskardet i Børgefjell