It is no coincidence that Snøfjellet has precisely that name. This peak is a paradise for ski touring enthusiasts and one of the most snow-covered summit trips in Rana. It is easily accessible and close to the city.

Trail information

Difficulty level: Middle

One-way distance: 5,8 km

Elevation gain one way: 744 m

Estimated time one way: 2 hours

Starting point: View the starting point on Google Maps

On the ascent, you can enjoy the fantastic view of Langvatnet in the background, and eventually, you will also see both Ranfjorden and Mo i Rana. Here, you can feel the sun on your back as you hike uphill.

From Mo i Rana, take Nesnaveien, but turn off at Altermarka. Follow Altermarkveien for a little over 3 km until you reach a sign that says “Snefjellåveien.” From the parking lot at Kvernbekkneset, walk a few more meters. From the road, you can usually see ski tracks crossing the hill.

Always check the weather forecast and avalanche forecast before embarking on a summit trip.

Takk for at du hjelper oss med å ta vare på naturen og lokalsamfunnene på Helgeland.

Takk for at du:

  • Praktiserer sporløs ferdsel, og tar med avfall og toalettpapir tilbake til nærmeste søppeldunk.
  • Planlegger toalettbesøk, slik at du får gjort det du må der det ikke er til sjenanse for andre.
  • Respekterer det lokale dyrelivet, holder hunden i bånd og holder god avstand til både ville og tamme dyr og fugler.
  • Respekterer privat eiendom, og holder avstand til private hus og hytter.
  • Viser godt båt-vett, holder god avstand til land, lav fart nært andre på vannet, inkludert dyr og fugler, og unngår unødig kjøring som skaper forstyrrende motorstøy.
  • Respekterer ferdsels- og ilandstigningsforbudet i sjøfuglereservatene i hekketiden.
  • Følger fjellvettreglene, og planlegger turer etter evne og erfaring.
  • Leier en erfaren guide på turene der du selv ikke har kunnskapen eller erfaringen som trengs for en trygg tur.

Explore more