Båt til Vega verdensarv

6500 øyer, gammel kystarkitektur, dunvær, et rikt fugleliv og en spennende historie; båtturene til Verdensarvområdet på Vegaøyan er et dypdykk i nordnorsk kulturhistorie og særpreget kystnatur.

Bestill Båt
26.08.201312:24 Guro

Vegaøyan verdensarvområde

Den særpregede naturen med de mange øyene vest og nord for hovedøya Vega er et eldgammelt kulturlandskap hvor menneskene har levd i et nært samspill med fiskeressursene i havet, med ærfuglens årssyklus og beitemulighetene for utgangarsau og nordlandskyr. Dette er årsaken til at UNESCO har ført opp området på sin liste over verdens kulturarv.

6500 øyer

Strandflata heter landskapstypen; et mylder av lave øyer, holmer og skjær, med sandstrender, steinfjærer, lune viker, poller og sund i mellom. Skog vokser det kun på lune steder i ly av lave åser. Gresset vokser imidlertid frodig og grønt helt ned til havet, gjødslet av ærfugl, sildemåse og kvitkinngås på vårtrekk.

Fiske, jordbruk og dunvær

Inntil for 100 år siden bodde de fleste vegværinger på småøyene. Mannfolkene drev med fiske, og på småøyene var de nærmest fiskebankene. Jordbruket var stort sett kvinnfolkarbeid, selv om mannfolkene trødde til i onnene. Ei nordlandsku må være god til å svømme, slik at den kan nå ut til beitet på holmene. Det mest særpregede med Vegaøyan er imidlertid dunværene, innsamling av dun fra ærfugl.

Gamle bosettinger

Gamle hus, fjøs, brygger og ebaner (ærfuglhus) ble etterlatt i tiårene etter 2. verdenskrig. Dermed er det ikke så mye husbankhus, koreapanel og husmorvinduer, mest gammel kystarkitektur i ulik grad av forfall og restaurering. I mer sentrale strøk ble det revet og modernisert, ute på Vegaøyan fikk mye stå i fred.

Lånan

Lånan er det største egg- og dunværet i Vegaøyan verdensarvområde, med fem fuglevokterfamilier som i 2017 laget nesten 1200 reir og sanket dun fra 761 hekkende ærfugl. Lånan er et utvær som består av flere småøyer med små bruer imellom. Når båten kommer, tas gjestene imot av fuglevokterne som bor her fast over sommeren. På en vandring rundt på holmene får du høre historiene fra den gang Lånan var et sentrum ute i øyriket, og fra 2. verdenskrig, da Lånan-folket var aktiv i motstandsbevegelsen. Vandringen avsluttes på låven hvor det serveres mat og kaffe. 

I sommersesongen arrangerer Visit Vega båtturer til Lånan 2 ganger pr uke. Båtturene går fra Gardsøy på Vega hver tirsdag og fredag fra 2. juli til 30. juli. Båthavna ligger rett ved det nye Verdensarvsenteret på Gardsøy, ca 16 km fra Igerøy og 9 km fra Rørøy. Her opplever du Verdensarven på nært hold.

Til Emårsøy og Skogsholmen

På Emårsøy (av emår, sildemåse) står det en gammel husmannsplass eid av Turid og Gisle med fjøs, brønn og hovedhus. Når båten kommer, synger Gisle humørfylte skillingsviser fra Vega (hør nøye etter teksten!), og så får vi høre historien om livet på øya. Huset sto til nedfalls da Turid og Gisle overtok, og man blir imponert over restaureringen. Skogsholmen er en litt større øy. Her ble det bygd internat i 1940 som var i drift fram til 1973. I dag finnes det ingen fast bosetting, men i sommersesongen er det mye folk i de gamle husene, både feriegjester og etterkommerne etter øyboerne.

Les mer

Les mer om Vega verdensarvområde på Veganøyan verdensarv. Det driftige turistkontoret på Vega har alt det praktiske på sin side. 

Tekst: Knut Hansvold, NordNorsk Reiseliv as

Relaxation time on Vega Foto: Terje Rakke Nordic Life HR, click to open in lightbox
Eider duck dune (Photo: Terje Rakke/ Nordic Life/ www.visithelgeland.com), click to open in lightbox
Ea (Photo: Ina Andreassen), click to open in lightbox
Nes E-huset (Photo: Orsolya Haarberg), click to open in lightbox

Anbefalt