LBookingF
w

E-huset på Nes, Vega

Vegaøyene består av 6000 øyer, holmer og skjær. Her finner vi en av de største ærfuglkoloniene i Norge. E-Huset på Vega er verdens eneste ærfuglmuséum og her får du et godt innblikk i den historiske bakgrunnen for tradisjonen og arbeidet med å rense og bearbeide dun til dyner.

22.11.201311:30 Guro

Museet er et dokumentasjonssenter for tradisjonen med ærfugl som husdyr, og Helgeland Museum har ved hjelp av midler fra ”Den verdifulle kystkultur” videreutviklet utstillingen i E-Huset. Øyværingene på Helgeland har alltid tatt vare på ærfuglen for å skaffe seg egg og dun til verdens beste sengetøy, ederdunsdyna og det er denne historien du får se og høre på E-huset. Du finner museet i ei gammel handelsbrygge i fiskerihavna på Nes, nord på Vega. 

Orsolya Haarberg
E-huset
E-huset, Nes, Vega
Orsolya Haarberg
E-huset, Nes, Vega
E-huset, Nes, Vega