Samisk kultur

Samene er et urfolk som har holdt til i Norge lenge før den norske stat ble opprettet. Helgeland er et gammelt sørsamisk bosettingsområde og særlig gjelder dette dalførene i innlandet. Kulturminner, stedsnavn og en rik muntlig tradisjon vitner om at den sørsamiske befolkningen har urgamle røtter i denne regionen.

26.08.201314:04 Gunn Johansen
Samiske matskikker:

Den samiske matskikken er preget av det enkle, både i tilberedning og råvarer. Tradisjonelt bruker man det som naturen gir både i reindrift, jordbruk, fiske, jakt, fangst og høsting. Det finnes mange typer retter av kjøtt og innmat fra spesielt rein og sau og fra vilt som hare, elg, rype og sjøfugl. Samene har også lang tradisjon for tørking, røyking, salting og sylting av matvarer. 

Samisk kultur:

Joiking er en samisk sangform som er en viktig del av kulturen. Det samme er duodji (samisk brukskunst), samisk mat og den samiske nasjonaldagen, 6. februar, som kalles sámi álbmotbeaivi (samisk folkedag). 

Elsa Laula Renberg - på sokkel i Mosjøen:

Elsa Laula Renberg regnes som grunnlegger av samenes nasjonaldag og er blitt et ikon og et symbol for 6. februar. Hun arrangerte blant annet det første landsdekkende samemøtet i Norge og det skjedde i 1917. 

Elsa er hedret, som første samiske kvinne i Norge, med en statue som står utenfor Rådhuset i Mosjøen. Dette er en synliggjøring og en markering om at Mosjøen og Helgeland er et samisk område og har vært det i all tid. 

Statuen, som står på sokkel, er laget av billedhoggeren Ellen Jacobsen. Elsa Laula døde for øvrig av turberkulose i 1931, 53 år gammel. Hun er gravlagt på Dolstad i Mosjøen.

Samisk Kultursenter:

I Hattfjelldal (Aarborte) ligger Sijti Jarnge, et samisk kultursenter der du du kan lære mer om den sørsamiske kulturen og levesettet. Ideen til utformingen av senteret er hentet fra den samiske kåta. I Sijti Jarnge kan du også få kjøpt samesløyd og bøker.

 

Terje Rakke/ Nordic Life/ www.visithelgeland.com
Samedrakt, click to open in lightbox
Helgeland museum avd Vefsn
Elsa Laula Renberg
Elsa Laula Renberg, Gunnar Njarka og Thomas Renberg, click to open in lightbox

Relaterte artikler