LBookingF
w

Grønsvik kystfort

Grønsvik kystfort var en del av artillerigruppe Sandnessjøen, en av to artillerigrupper på Helgeland, og skulle sammen med ni andre batterier blant annet beskytte innseilingene til Sjona-, Rana,- og Vefsnfjorden under 2. Verdenskrig.

22.11.201311:13 Guro

Etter krigen ble Grønsvik kystfort, på samme måte som mange andre kystfort, utsatt for til dels store ødeleggelser. I dag er Grønsvik delvis restaurert og omgjort til museum med utstillinger om krigen generelt og kystfortene mer spesielt.

Både bunkere, fjellanlegg, kanonstillinger og nærforsvarsstillinger er åpne og tilgjengelige for publikum hele året. Museet i Grønsvika ligger ved FV17, like nord for Stokkvågen.