Bildevegg med fotoutstilling om samiske reindriftskvinner på Rana Museum Kristoffer Møllevik / Visit Helgeland

Helgeland Museum har flere utstillinger for deg som vil lære mer om den sørsamiske kulturen på Helgeland. Her har du tre forslag, fra sør til nord.

Alle museene er fine å besøke som en del av opplevelsen i områdene der de er. De koselige bygdetunene tar deg litt tilbake i tid, og de inviterer deg til å utforske, oppleve og lære i ditt eget tempo. Og i det flotte museumsbygget i Mo i Rana finner du flere spennende utstillinger i samme lokale som den samiske fotoutstillingen.

Besøk en samisk boplass

Hvor: Velfjord bygdemuseum. Se veibeskrivelse.

På bygdemuseet kan du besøke og oppleve en tradisjonell boplass, også kalt en «kåteplass», i flotte naturomgivelser. Slike kåteplasser var helårshjem for sørsamene på Helgeland, og brukes fortsatt i forbindelse med reindrift, jakt og fiske i sommerhalvåret.

En kåte, eller gamme, som er en del av den tradisjonelle samiske boplassen du kan besøke ved Velfjord bygdetun Helgeland Museum

Samisk historie fra Vevelstad

Hvor: Vevelstad bygdetun. Se veibeskrivelse.

Utstillingen her forteller den samiske historien i området rundt Vevelstad og Visten. Her kan du blant kan lese førsehåndsfortellinger fra den tradisjonelle reindrifta i fjellområdene og øyene rundt Vevelstad. Det er spennende og interessante historier som vitner om et liv der naturen var boplass og levevei. Du kan også se bilder av og lære om samiske boplasser, og flere tradisjonsgjenstander som er funnet i området. Blant annet en «gievrie», en sørsamisk rammetromme som tradisjonelt ble brukt i sermonier og ritualer.

«Ildgruben reinbeitedistrikt – fra grenseløst til begrenset» – utstilling

Hvor: Rana museum. Se veibeskrivelse.

Ildgruben reinbeitedistrikt er stort. Det strekker seg helt fra Saltfjellet i nord og til Hattfjelldal i sør. I denne utstillingen kan du lære om reindrift før og nå, og hvordan den arealkrevende næringen har gått fra drift på tvers av landegrenser til å måtte tilpasse seg et mindre areal med stadige inngrep og forstyrrelser fra vår moderne levemåte. Du får lære om reinens trekkruter og behov til ulike tider av året, og utstillingen reflekterer over hvorfor reindrift fortsatt er en viktig næring, både som kultur, og som bærekraftig matproduksjon.

Utforsk videre