LBookingF
w

Helgeland museum avd Bindal

Bindal bygdetun ligger på Vassås 2,5 km fra Terråk sentrum og er en av Helgeland Museum sine lokale avdelinger. Der en en autentisk husmannsplass med varierte sommerutstillinger.

Severdighet
27.02.201723:08 Simon Fossheim

Bindal museum åpnet i 2013 og forteller historien om skog og bruk av tre. Her kan du bli kjent med lokale båtbyggertradisjoner, treindustri og boreal regnskog. Museums butikken ligger i sentrum av Terråk i det nye museum.

Bindal Bygdetun -Husmannsplassen Solheim
Et av hovedhusene på bygdetunet blir også kalt Hilda-stua etter Hilda Busch som levde sitt liv alene på gården Solheim på Vassås. På Bindal bygdetun er det bygninger og innbo slik det var når Hilda døde i 1981.

Etter at Hilda Busch gikk bort bestemte arvingene at Bindal kommune skulle få gården med hus og innbo, mot at stedet skulle drives som et frilufts museum. Gården består i dag av våningshus, fjøs, skott og sommerfjøs, og utgjør i dag hovedvekten av anleggene i tilknytning Bindal Bygdetun. Bindal kommune er fortsatt eier av museumsanlegget, men driften av museumsvirksomheten er satt bort til Helgeland Museum.
Sørfjordveien 2A
7980 Terråk

Langs kystriksveien på Fylkesvei 17 ligger det et kryss på Nordlandsgrensa som heter Årsandøya. Der står det Terråk på et skilt som du svinger av til. Så følger du hovedveien til du kommer til Terråk sentrum og der ligger museum i Sørfjordveien 2A.

Telefon: 91519849
E-post: bindal@helgelandmuseum.no
Nettside: http://www.helgelandmuseum.no

Helgeland Reiseliv as
Bindal Bygdteun
Bygdetun på Vassås
Helgeland Museum Bindal
Helgeland Museum, avd Bindal
Helgeland Museum, avd Bindal i Terråk sentrum
Helgeland Museum Bindal
Helgeland Museum, avd Bindal
Gammel og fin færing på Helgeland Museum, avd Bindal i Terråk sentrum
Helgeland Museum Bindal
Helgeland Museum, avd Bindal
Flott færing på Helgeland Museum, avd Bindal i Terråk sentrum
Helgeland Museum Bindal
Bindal Bygdetun
Bygdetun på Vassås
Helgeland Museum Bindal
Bindal Bygdetun
Bygdetun Vassås
Helgeland Museum Bindal
Bindal Bygdetun på Vassås
Huset på Bygdetun har en gammel og flott innredning
Helgeland Museum Bindal
Bindal Bygdetun
Bindal Bygdetun
Helgeland Museum Bindal
Helgeland Museum, avd Bindal
Fin utstilling på Helgeland Museum, avd Bindal i Terråk sentrum
Helgeland Museum Bindal
Helgeland Museum avd,Bindal
Inne på museum i Terråk sentrum, Bindal