LBookingF
w

Havfiske på Helgeland

Helgeland er Polarsirkelland. Her er det lyst døgnet rundt fra midten av mai og til begynnelsen av august. Det er gjerne vindstille om natten og derfor er havfiske om natten ekstra populært!

Inspirasjon
02.05.201909:40 Georg Enga

Havfiske på Helgeland, både nært land og ut i Helgelands skjærgård er det muligheter for havfiske. I mange av fjordene i området, er fjordbunnen svært ujevn og dermed uegnet til trålfiske og lange garnlenker. Og det betyr at fritidsfiskerne har fjordene nesten for seg selv.

Det er fritt fiske for alle med stang og håndsnøre. Man kan til tider få svært mye fisk, og da gjelder det å begrense seg til ikke å fiske mer enn man kan ta vare på. Det fiskes torsk og sei hele året, mens kveite, makrell og uer er mer sesongbasert. Ellers kan du få både hyse, lyr, steinbit og en og annen breiflabb.

Det er vanskelig å trekke fram spesielle steder for godt fiske da det finnes så mange av disse. Men ved kysten rett sør for Sandnessjøen har det alltid vært et rikt fiske etter torsk, sei, hyse/kolje, sild, flyndre og steinbit. I Leirfjord, like ved Sundøybrua er det en ypperlig plass for både torsk og sei. Videre nord innover Leirfjorden kommer man til utløpet av Leirelva og Ranelva der dorging etter laks, sjøørret og sjørøye kan gi god fangst.

Bindal er kjent for sine svært tette bestander av sjøørret. Velfjorden i Brønnøy, med sine syv sidearmer i tillegg til Tosenfjorden, er også som skapt for deg som liker havfiske.

Relaterte artikler