Nyhetsbrev 16. oktober 2023

Illustrasjons av Mo i Rana lufthavn –Fagerlia Polarsirkelen lufthavnutvikling / Nordic-Office of Architecture

Utvikling av effektive og nyttige flyruter – oppstartskonferanse

Polarsirkelen Lufthavnutvikling inviterer til en luftfartskonferanse som vil belyse Helgelands framtidige reisemuligheter. Dette blir startskuddet for utviklingen av flyruter som vil knytte Helgeland nærmere resten av verden når den nye flyplassen åpner. Direktør for Nasjonalbiblioteket, Aslak Sira Myhre, er konferansier for dagen.

Oppstartkonferansen holdes 7. november 2023 på Scandic Meyergården Hotell, Mo i Rana. Den gjennomføres i samarbeid med Avinor, 2469 Reiselivs-utvikling, Rana Utvikling og Visit Helgeland.

Se programmet, og meld deg på her.

Kort tid etter konferansen, vil Visit Helgeland invitere til regionale møter med våre samarbeidspartnere. Der skal vi diskutere eksportmodning, og produkt- og opplevelsesutvikling med utgangspunkt i mulighetene og kravene flyplasskonferansen avdekker.

Visit Helgelands strategi

Strategidokumentet er generalforsamlingens viktigste instrument i ledelsen av selskapet. Dokumentet er nå sendt på høring til aksjonærene, som er kommunene på Helgeland. Det beskriver strategien for Visit  Helgeland for perioden 2024-2028. 

Strategi Visit Helgeland 2024_2028

Strategiprosessen har omfattet viktige avklaringer av roller, både overfor kommunene, reiselivsnæringen og andre aktører i reiselivets økosystem.  

Selskapet utfører et vidt spekter av tjenester på vegne av kommunene. På kommunenes vegne yter vi service direkte overfor både besøkende og reiselivsbedrifter på  Helgeland. Reiselivsbedriftene har samarbeidsavtaler med Visit Helgeland.

Reiselivet har stor innvirkning på lokalsamfunnsutviklingen. Dette går tydelig frem av nasjonale og regionale føringer. Siden Visit Helgeland er kommunenes felles verktøy i reiselivssatsingen, ligger det også et viktig samfunnsoppdrag til selskapet.  Derfor blir bærekraft, kompetanse og samarbeid viktige premisser for strategien. 

Strategien forutsetter positiv utvikling for reiselivet på Helgeland. Dette ut fra prognoser som baserer seg på utviklingen for reiselivet i regionen den senere tid. Mo i Rana Lufthavn – Fagerlia vil også bidra til at en får adgang til nye markeder. Det blir viktig å tilrettelegge for økt trafikk, og ha tett samarbeid om produkt- og opplevelsesutviklingen i hele regionen. 

Markedsstrategi med årlig handlingsdel er et eget, sentralt styringsdokument, som det påligger styret å vedta. Markedsstrategien bør kunne rulleres hyppigere enn selskapsstrategien, for å kunne reagere på endringer i trender, tilbud og etterspørsel. 

Her finner du høringsbrev, utkast til ny strategi, nye vedtekter og andre vedlegg.

Nordnorsk reiselivsstatistikk 2022

Endelig er den her! For 23. året på rad har NHO Reiseliv regionforening Nord-Norge utarbeidet Nordnorsk reiselivsstatistikk, nå i samarbeid med NHO Nordland og NHO Arktis.

Statistikken viser reiselivets økonomiske og sysselsettingsmessige betydning for Nord-Norge. I tillegg presenteres trafikkutvikling for sentrale aktører i den nordnorske reiselivsnæringen.

Last ned nordnorsk reiselivsstatistikk 2022.

Stor økning fra normalåret 2019

Helgeland har hele 47 % økning i overnattinger i sommermånedene fra normalåret 2019. Økningen er fra 213.135 overnattinger i 2019, til 313.711 i 2023. Dette er høyest vekst av regionene i landsdelen.

NordNorsk Reiseliv har oppsummert SSBs overnattingsstatistikk for sommermånedene juni til august fra 2019 til og med 2023.

Nordland hadde 24 % vekst, Nord-Norge 16 % og Norge 3 % vekst i perioden.

Les mer