Visit Helgelands selskapsstrategi skal gjelde for perioden 2024 til 2028.

E-post om utsatt høringsfrist av 9. november 2023

Strategi Visit Helgeland AS, høringsbrev av 10. oktober 2023

Vedlegg

01 Forslag: Strategi for Visit Helgeland AS 2024-2028, versjon 3. av 10. oktober 2023

02 Merknadsbehandling høring, september 22

03 Strategi for Visit Helgeland versjon 2, mai 22

04 Forslag: Nye vedtekter for Visit Helgeland AS

05 Gjeldende vedtekter for Visit Helgeland

06 Gjeldende selskapsavtale med kommunene, eks. Lurøy

07 Stiftelsesdokument Helgeland Reiseliv

08 Styreinstruks

09 Notat anskaffelsesrettslige vurderinger

10 Gjeldende samarbeidsavtale, tjenester, og priser 2023

Andre kilder

Nord-Norsk reiseliv, retning og struktur

Destinasjon 3.0 rapport om fremtidens destinasjonsselskap

Høringsfrist

Høringsfristen er 20. desember 2023. (Merk – endret fra 8. desember 2023.)

Eiermøte

Det inviteres til eiermøte om saken 24. november 2023 kl. 14:00-17:00, ved fru Haugans hotel i Mosjøen. Meld på din kommune her.

Ekstraordinær generalforsamling

Det ble avholdt ekstraordinær generalforsamling 19. januar 2024 digitalt via Teams. Selskapsstrategien ble vedtatt.

Protokoll.

Endelig versjon av strategidokument.