Foretaksopplysninger

Visit Helgeland AS
Organisasjonsnummer 997 877 047

Postadresse:
Postboks 1325
8602 Mo i Rana

Sende faktura

Primært ønsker vi å motta faktura elektronisk. Med elektronisk faktura får du
raskere og mer effektive prosesser, samtidig som det reduseres feil og manuelt arbeid hos alle
involverte parter.

Selgeren kan ikke i tillegg til kjøpesummen kreve gebyr for utstedelse og sending av regning hvis ikke dette klart følger av avtalen.

Vennligst merk faktura med navn på kontaktperson eller bestiller i Visit Helgeland, eller annen referanse etter avtale.

Elektronisk faktura

Visit Helgeland AS benytter Visma.net AutoInvoice for mottak av elektroniske fakturaer. Visma.net
AutoInvoice er et aksesspunkt knyttet til PEPPOL som er infrastrukturen offentlige myndigheter i
Norge og flere andre land benytter. Visit Helgeland AS er registrert som mottaker av fakturaer i
ELMA (elektronisk mottakeradresseregister) og fakturaer kan sendes elektronisk til mottaker fra
AutoInvoice eller andre aksesspunkt knyttet til PEPPOL. I PEPPOL i Norge benyttes fakturaformatet
EHF.

Elektronisk fakturaadresse: 9908:997877047

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) har opprettet en egen webside for informasjon om dette.

Faktura sendt pr. e-post

Dersom e-post løsning benyttes må faktura være i tif- eller pdf-format og sendes til Visit Helgeland
AS på følgende adresse:

invoice.865808@vismabpo.no

Følgende krav til faktura per epost stilles:

  • én fil pr. faktura – hver epost kan inneholde flere filer (fakturaer)
  • samme krav til merking av fakturaen som for papirfakturaer
  • A4-format

NB: Merk at det utelukkende er maskinell behandling av e-post sendt til denne adressen, slik at
e-posten kun må inneholde fakturaer, kreditnotaer og eventuelle purringer.

Faktura sendt pr. post

Visit Helgeland AS – 865808
c/o Azets Insight AS
Postboks 8990
7439 Trondheim

Krav til merking av fakturaer

Relatert til kravene vedrørende salgsdokumentasjon iht. Bokføringsforskriften §§ 5-1-1 til 5-1-8
presiseres det at fakturaen må oppfylle følgende krav:

  • Fakturaen må være stilet til korrekt firmanavn (husk også å sjekke at organisasjonsnummeret på mottaker er korrekt dersom fakturaen sendes elektronisk)
  • Fakturaen må inneholde avsenders organisasjonsnummer og bankkontonummer
  • Skriften på fakturaen (hvis papirfaktura) må være tydelig
  • Faktura og eventuelle underbilag må ikke stiftes sammen (benytt binders ved behov)

For å sikre en mest mulig effektiv fakturabehandling ser vi oss dessverre nødt til å måtte returnere
fakturaer som ikke oppfyller kravene. Alle fakturaer skal sendes til fakturaadressen, og vi vil ikke
akseptere fakturaer som sendes til post- eller kontoradresse.

Utforsk videre