Turisme og reiseliv har mange positive ringvirkninger som er med på å skape tilbud og arbeidsplasser i levende lokalsamfunn på Helgeland. Disse positive ringvirkningene jobber vi for å ta vare på og styrke. Da skaper vi et regenerativt reiseliv; et reiseliv som bevarer, styrker og skaper liv i de små og store lokalsamfunnene på Helgeland. Samtidig må vi være klar over at økt turisme kan føre til økte klimagassutslipp og økt besøkspress og slitasje på enkeltområder. Disse negative avtrykkene jobber vi for å minimere. Her kan du lese litt mer om hvordan.

Regenerativt reiseliv

Når vi forsterker de positive sosiale og økonomiske ringvirkningene fra turismen, skaper vi et «regenerativt reiseliv». Et reiseliv som sørger for åpne dører, varme hus og lys i vinduene. Nytt liv i gamle bygg og ny aktivitet på gamle arbeidsplasser. På den måten bidrar reiselivet og turismen til å ikke bare bevare, men også å forbedre stedene turistene besøker, slik at de som bor og driver der kan bygge opp reisemålet og omgivelsene rundt.

Det er dette vi kaller «reiselivets tryllestøv», for det faller ikke bare på én bedrift og det løfter ikke bare én båt. Det sprer seg i hele lokalsamfunnet, og skaper gode heimplasser samtidig som det skaper gode reisemål. For et godt sted å besøke, er også et godt sted å bo.

Gater, hus og bygdemiljø fra øya Myken en sommerdag

Jevnlig kvalitetssikring fra lokalsamfunnene

Vi i Visit Helgeland jobber for å styrke reiselivet i 18 kommuner, i et område som er større enn flere av Norges fylker. Her finner vi mange store og små lokalsamfunn, nasjonalparker og verneområder, populære attraksjoner og «skjulte» perler. Derfor må vi være mye ute i kommunene og lokalsamfunnene for å møte de som bor og jobber der, for å forstå hvordan de opplever turismen i sitt område.

To reisende ser på de mange fine bøkene og varene i butikken på Skolo Kristoffer Møllevik / Visit Helgeland

Viktige spørsmål vi stiller da er hvor de ønsker å lede turistene? Når vil de ha besøk? Hvilke typer turister passer best og vil ha størst positivt avtrykk der? Er det steder, som for eksempel turmål eller turområder, hvor de ikke ønsker for mange turister? Kort sagt vil vi sammen med lokalsamfunnene finne ut hva som skal til for at de får riktig gjest, til riktig sted og til riktig tid.

Du kan se et eksempel på hvordan dette arbeidet resulterer i praktisk informasjon på nettsiden vår her.

Ansvarlig markedsføring

Vår markedsføring, i form av budskap og bildebruk, skal bygge riktige forventninger hos turistene vi ønsker å tiltrekke oss. Det gjelder både forventningene turistene har til reisemålet, og forventningene til hvordan vi ønsker at turistene skal opptre når de er her.

Turgruppe med seks voksne og guide på topptur høyt oppe i vinterfjellet en finværsdag rundt påsketider Kristoffer Møllevik / Visit Helgeland

Dette innebærer blant annet at bildene vi bruker skal være realistiske, og de skal ikke være manipulerte eller overdrevent behandlet. Og det innebærer at vi ikke viser personer som ikke opptrer slik vi ønsker, for eksempel ved å ikke bruke riktig sikkerhetsutstyr eller som viser uakseptabelt risikofylt adferd, som for eksempel å oppholde seg nær kanten på isbreer eller å ferdes på snøskavler på fjellet. Det innebærer også at vi bygger riktige forventninger til hva som kreves av ulike turer og aktiviteter, og der det er aktuelt henviser vi til nyttig sikkerhetsinformasjon fra UT.no, Varsom.no og lignende aktører.

Du kan se eksempler på dette i turbeskrivelser som denne.

I tillegg til dette har vi en veileder i digitalt «lommeformat» som vi lister ut på svært mange av nettsidene våre, med enkle retningslinjer vi ønsker at turistene som besøker oss skal følge.

Takk for at du hjelper oss med å ta vare på naturen og lokalsamfunnene på Helgeland.

Takk for at du:

  • Praktiserer sporløs ferdsel, og tar med avfall og toalettpapir tilbake til nærmeste søppeldunk.
  • Planlegger toalettbesøk, slik at du får gjort det du må der det ikke er til sjenanse for andre.
  • Respekterer det lokale dyrelivet, holder hunden i bånd og holder god avstand til både ville og tamme dyr og fugler.
  • Respekterer privat eiendom, og holder avstand til private hus og hytter.
  • Viser godt båt-vett, holder god avstand til land, lav fart nært andre på vannet, inkludert dyr og fugler, og unngår unødig kjøring som skaper forstyrrende motorstøy.
  • Respekterer ferdsels- og ilandstigningsforbudet i sjøfuglereservatene i hekketiden.
  • Følger fjellvettreglene, og planlegger turer etter evne og erfaring.
  • Leier en erfaren guide på turene der du selv ikke har kunnskapen eller erfaringen som trengs for en trygg tur.

Styrke og utvikle reiselivsnæringen

Lønnsomhet er også en viktig del av et bærekraftig reiseliv. Derfor jobber vi sammen med reiselivsnæringen med å utvikle produkter og reiseruter, med å utvide høysesongen og skape aktivitet og inntjening i nye sesonger. Målet er at så mange som mulig har et godt nok økonomisk grunnlag til jobbe med reiseliv hele året gjennom. Dette er viktig også for å fordele arbeidsbelastningen innad i reiselivsnæringen, som ellers blir stor i perioder ved for store sesongsvingninger.

Bærekraftig reisemål

Bærekraftig reisemål er en merkeordning for reisemål og destinasjoner som forplikter seg til å systematisk jobbe med å redusere reiselivets negative påvirkning. For å kvalifisere må destinasjonene gjennom en sertifiseringsprosess i tillegg til at de må dokumentere fremgang i arbeidet med bærekraftig utvikling hver tredje år. Merkeordningen er administrert av Innovasjon Norge.

Logo for bærekraftig reisemål Innovasjon Norge
Flere av reisemålene på Helgeland jobber med å bli sertifisert som Bærekraftig Reisemål

Per desember 2023 er 9 av 18 kommuner på Helgeland i gang med prosjekter for å bli sertifisert som bærekraftig reisemål. Vår ambisjon er at alle kommunene blir merket og vi vil tilby prosjektledelse til de kommunene som ønsker vår hjelp med en slik prosess.

Miljøfyrtårn

Visit Helgeland ble sertifisert som Miljøfyrtårn i 2020 som en del av vårt arbeid med å bidra til bærekraftig turisme og til å redusere vårt eget miljøavtrykk.

Gjennom Miljøfyrtårn-sertifiseringen forplikter vi oss til å implementere miljøvennlige løsninger i vår foretningsdrift, samt å redusere karbonavtrykket vårt. Samtidig er det en viktig del av vårt arbeid med å fremme miljøbevisste valg og løsninger blant våre samarbeidspartnere og turistene som kommer til Helgeland. På den måten vil reiselivet på Helgeland bidra til å bevare regionens naturrikdom for fremtidige generasjoner.

Her kan du se Visit Helgelands utvikling som Miljøfyrtårn
Du kan lese mer om Miljøfyrtårn her

Har du spørsmål om vårt arbeid med bærekraft? Send oss gjerne en epost på post@visithelgeland.com.

Utforsk mer