Det er mange av oss som på denne tiden er nysgjerrige på hvordan bestillingene ligger an før årets sommersesong. Her kommer resultatene av vår undersøkelse.

Undersøkelsen avslører god utvikling

Vi fikk tilbakemelding fra totalt 23 av våre samarbeidspartnere. Dette utgjør cirka 14% av porteføljen vår. 74% av respondentene i denne undersøkelsen driver overnatting, over halvparten av disse (53%) tilbyr mat og drikke på stedet.

Noen av aktørene som har besvart er små, og noen er store. Vi må derfor understreke at undersøkelsen ikke gir et samlet bilde når det gjelder total vekst/nedgang i overnattingsdøgn/aktivitet, men heller belyser hvor mange av aktørene som opplever økning/nedgang.  

Gode erfaringer så langt i år

Salgstallene hittil i år viser gode erfaringer. 46,7% har opplevd økning så langt i år og 10% kan rapportere om stor økning i bestillingene. 16,7% har opplevd nedgang.

Optimisme foran sommersesongen

Hele 64% spår økning eller stor økning for sommeren 2024 basert på bestillingene som er kommet til nå. 16% forventer en nedgang sammenlignet med sommeren 2023.

Generelt har Helgeland opplevd nedgang i antall overnattingsdøgn første kvartal i år sammenlignet med samme periode i fjor. Les mer om dette i nyhetsbrevet som gikk ut 2. mai. At våre respondenter viser til så gode resultater i denne perioden kan bety at de som opplever nedgang ikke har besvart, at det i hovedsak er de minste som opplever økning, eller at våre samarbeidspartnere gjør det bedre enn aktørene ellers på Helgeland.

Det er uansett utrolig hyggelig å se optimismen som rår for tiden blant de som har deltatt i undersøkelsen. Vi ønsker alle lykke til med arbeidet fremover og følger spente med på utviklingen!

Markedsråd: Hold av datoen!

Neste uke sender vi ut invitasjon til alle våre samarbeidspartnere for et markedsrådsmøte.

Dato: 22. mai

Tid: 09:00 – 10:30

Sted: Teams / Digitalt

Agenda: Presentasjon av sommermarkedsplan fra Visit Helgeland. Vi kommer med tips for hvordan du kan lykkes med markedsføringen din i sommer og deler innsikt fra bransjen. Under møtet vil også vår nye markedssjef Tina Østrem gjøre en kort presentasjon av seg selv.

Mer detaljert agenda kommer med møteinvitasjonen.