Nyhetsbrev 2. mai 2024

Våren har ankommet Helgeland, og vi er for fullt i gang med forberedelsene til sommersesongen.

Sosiale medier frem mot sommeren

Vi har kjørt betalte sommerannonser i Meta i Show-fasen frem til nå, og vi forsetter å kjøre sommerannonser i Tell-fasen frem mot sommeren. Markedene her er Norge, Nederland og Belgia. Vi har fokus på å løfte frem sider på web som skal hjelpe turisten å planlegge ferien til Helgeland som reiseforslag, overnatting, transport – og aktivitetsbedriftene våre.

I organisk SoMe fokuserer vi på å vise vi frem sommer på Helgeland på en slik måte at vi fanger interessen til et større publikum, samtidig samtidig som vi løfter frem sommeraktivitetene.

Kjøp annonser hos oss for å selge inn sommeren – retargeting

Samarbeidspartnere vil motta e-post en av de neste dagene med tilbud om å kjøpe annonser hos oss for å løfte produktene sine frem mot sommeren, noe vi har hatt gode resultater på de to tidligere årene. Dere kan velge beløp, tidsperiode og hva dere ønsker å løfte frem.

Bestilling kan sendes inn her allerede nå

Bruk våre videoer i deres kanaler

Vi ser særlig på Instagram at ved å lage egne videoer som ikke er repost fra andre når vi ut til et mye større publikum enn vi vanligvis gjør med bildeinnlegg, så dette er en viktig prioritet i våre organiske sosiale medier. Vi ser at flere av dere reposter videoene våre i story, og vi oppfordrer også alle våre partnere til å poste videoer fra oss direkte i deres egne kanaler, særlig Instagram som vi ser god effekt av.

For eksempel disse videoene som har fått god rekkevidde som dere kan laste ned direkte fra mappen: SoMe-videoer.

Her er et eksempel på en video som har fått over 100 000 visninger på Instagram og 45 000 visninger på TikTok.

Hvis dere vil bruke fremtidige videoer vi poster kan dere enkelt laste videoene ned ved å kopiere linken til Instagram-videoen og lime inn her. Eller ta direkte kontakt med oss så sender vi.

Trail Way

I forbindelse med prosjektet The Trail Way har vi holdt webinar og vi kjører betalte annonser og organisk innhold i sosiale medier og vi har så langt fått over 400 000 visninger til sammen. Her ønsker vi at flere partnere av The Trail Way er med på å gi et beløp for økt rekkevidde i de betalte annonsene dersom dere har mulighet.

Ta kontakt med Emilie på emilie@visithelgeland.com.

Prognoser for sommeren – bookingundersøkelse

Det er mange som lurer på hvilket aktivitetsnivå vi kan forvente oss på Helgeland i sommer. Sist uke sendte vi ut en booking-undersøkelse til alle våre samarbeidspartnere for å innhente informasjon om status pr nå. Vi trenger flere svar for å få et godt grunnlag for statistikk og håper de som ikke har gjennomført undersøkelsen kan sette av de 2-3 minuttene det krever å gjennomføre undersøkelsen.

Link til bookingundersøkelsen finner du her.

Regnskaps- og aktivitetsrapport 2023, nytt styre

Generalforsamlingen har behandlet regnskap og aktivitetsrapport for 2023. De har også valgt nytt styre.

Aktivitetsrapporten er ment å skulle gi eiere og interessenter utfyllende informasjon om aktiviteter som ligger bak regnskapstallene, tilsvarende en årsberetning.

Last ned aktivitetsrapporten her

Det mest sentrale som pågikk gjennom i hele 2023 var at vi jobbet med å etablere en ny, overordnet strategi for selskapet. Strategiarbeidet skjedde i tett dialog med kommuner og næring.

Regnskapet viste en fin utvikling, og ga et positivt resultat.

Nytt styre

Ny styreleder i Visit Helgeland er Mariann Sæther. Hun driver River North i Grane, og er ny i styret. Som nestleder ble Morten Aspdal Olsen som blant annet driver Buneset i Lurøy valgt.

Øvrige styremedlemmer er John Arne Warholm, Ina Santala Jordbru, Bente Holm, Rune Devig Andreassen og Simon Syversen. Ingrid Erøy Fagervik, Elise Rønniing, Geir Olsen og Sivert Olaisen er valgt som varamedlemmer til styret.

Valgkomiteen består av Inger Monsen, Paul Asphaug, Andrine Solli Oppegaard og Odd Arnold Skogsholm.

Reis Nord inviterer til Vertskapskurs

Reis Nord ønsker deg velkommen til heldagskurs på Helgeland i Det Gode Vertskapet tirsdag 21. mai, kl. 09.00-17.30.

Heldagskurset gir deg inspirasjon, kunnskap og verktøy til bruk i utvikling av velkomstkultur din bedrift og ditt personlige vertskap.

Frist for påmelding er søndag 05. mai.

Sted for heldagskurset velges basert på hvor det er flest påmeldte bedrifter (du stemmer i påmeldingsskjemaet ).

Meld deg på via denne lenken

Program:

  • Vertskapsrollen overordnet
  • Lunsj
  • Analyse og handlingsplan for eget vertskap
  • Strategisk arbeid med vertskapsrollen hos deg

Har du spørsmål sender du e-post til mls@kph.no.

Traveltrade – NTW i Trondheim

8.-11. april var Trondheim vertskap for rundt 370 internasjonale turoperatører og 350 norske reiselivsbedrifter. NTW er den viktigste møteplassen for for norske aktører og destinasjoner som ønsker å selge seg i det internasjonale markedet.

Helgeland var representert med fem bedrifter, og Visit Helgeland alene gjennomførte 31 møter. Interessen for Helgeland er stor, spesielt rundreiser med bil for par og familier, men vi ser også en økende etterspørsel etter togreiser. Natur, soft adventures samt kultur er sterke drivere for å komme hit, samt mindre turister og god plass sammenlignet med andre regioner.

Vi hadde med oss mye god informasjon om destinasjonen, hvordan reise hit og rundt i regionen samt eksempler på rundreiser og det ble satt stor pris på. Det er flere aktører som sier det ønsker å starte opp med turer på Helgeland i 2025.

Nå starter den viktigste jobben, å følge opp alle møtene og bistå de som ønsker å sende sine gjester hit. For de som deltar i eksportsatsningen vil det ganske snart komme en rapport fra våre møter, samt markedsmanualen som inneholder beskrivelse og kontaktinformasjon til alle kjøperne på NTW. Dette er et viktig redskap som dere kan bruke for å bygge relasjon og selge inn egne produkter.

Det er alltid en del spenning knyttet til hvor neste års NTW skal foregå, og det er veldig hyggelig at NTW 2025 er lagt til Bodø. Vi er heldige som enda en gang får denne viktige workshopen i vår naboregion, med muligheter for at vi får vist fram vår region gjennom pre-/postturer, og dagsaktiviteter til Helgeland.

Turoperatørbesøk

Den belgiske turoperatøren Noorderhuis sendte to av sine ansatte på en «scouting trip» etter NTW. De har selv satt opp reisen, men vi har bistått med planlegging av ruten, bestilt overnatting og måltider samt kvalitetssikret at de har fått besøkt så mange som mulig av våre samarbeidspartnere. De har på syv dager vært i Brønnøysund, Vega, Forvik, Sandnessjøen, Lovund, Tonnes, Ørnes, Støtt, Bodø, Mo I Rana og Mosjøen.

Gjøre Helgeland mer attraktiv som arbeidsmarkedsregion

Sammen kan vi skape et mer attraktivt Helgeland med et pulserende arbeidsmarked og et levende lokalsamfunn.

Sist uke deltok vi på Helgelandskonferansen og presenterte våre ideer for å styrke regionens attraktivitet og tiltrekke seg mer arbeidskraft.

Utfordringen med mangel på tilstrekkelig og relevant arbeidskraft er reell på Helgeland, og mye av dette skyldes utflytting. Den nasjonale reiselivsstrategien bekrefter at reiselivsnæringen har en sentral rolle i utviklingen av bærekraftige og attraktive lokalsamfunn. I Visit Helgeland jobber vi aktivt for å fremme helårsturisme, noe som gir positive ringvirkninger for lokalbefolkningen og kan motivere flere til å bli boende i regionen.

Samarbeid er nøkkelen til suksess. Vi ønsker et tettere samarbeid med arbeidsgivere, HR-nettverk, NAV, NHO, utdanningsmiljøer, kommuner og utviklingsselskaper for å øke bo- og blilyst på Helgeland.

Vi oppfordrer alle arbeidsgivere til å benytte seg av Visit Helgelands verktøy i sitt rekrutteringsarbeid. Vår mediebank tilbyr et rikholdig utvalg av bilder fra hele regionen, og ved å inkludere en link til Visit Helgeland i utlysningene dine kan du vise frem alt Helgeland har å tilby.

Nordlandsruta i The Guardian

I april kom The Guardian ut med artikkelen «Summer in Scandinavia: five eco-friendly ideas to holiday like a local«. Her fikk Nordlandsruta spalteplass som Norges arktiske turvei.

The Guardian er en høyt anerkjent britisk dagsavis som fokuserer på å levere uavhengig journalistikk med et globalt perspektiv. At Nordlandsruta er løftet frem som en av fem anbefalinger i Norden når det gjelder øko-turisme er langt over gjennomsnittet gøy!

Roadshow

I Vefsn, Grane og Hattfjelldal kommune har Vefsna Regionalpark nylig avholdt roadshow/aktørmøter med formål om å diskutere og planlegge for en bærekraftig fremtid for regionen. Disse møtene, som samlet en god oppslutning fra lokale aktører, har det har blitt tatt et viktig skritt mot å etablere og styrke bærekraftige reisemål i området.

Temaer på møtene var informasjon om Merket for Bærekraftig Reisemål og gruppearbeid hvor deltakerne fikk muligheten til å komme med verdifulle innspill angående dagens tilstand i Vefsnaregionen og ønsket utvikling for fremtiden basert på bærekraftarbeid.

Les mer om møtene her.

Nedgang i overnattingene første kvartal

Overnattingsstatistikken fra SSB for første kvartal er bearbeidet og publisert av NHO reiseliv. Den viser at Helgeland hadde nedgang i antall overnattinger fra 63´ overnattinger i 2023 til 55´ i 2024. Da er dessverre ikke januartallene for camping, hyttegrender og vandrerhjem for januar tatt med for Helgeland og Bodø, så tallene for disse regonene er misvisende. Vi ser likevel en sannsynlig nedgang i samlete tall.

NHO reiseliv konkluderer likevel med at overnattingsbedriftene i Nord-Norge hadde en økning i totaltrafikken på 11 prosent i mars 2024 sammenlignet med mars 2023. Nordland og Troms hadde en økning i antall overnattinger på hhv. 11 prosent og 18 prosent, mens Finnmark hadde en nedgang på to prosent. Svalbard hadde en økning i totaltrafikken på to prosent. Økningen skyldes en stor økning i utenlandske overnattinger. Antall norske overnattinger har gått ned.

For hotellene på Helgeland så har de hatt en nedgang på 11 prosent fra kr 55´ til kr 49´ første kvartal. Nedgangen fordeler seg på både norske og utenlandske gjestedøgn, og på både ferie- og fritidsgjestedøgn og forretningstrafikk, som er både kurs og konferanse og yrkesgjestedøgn.

De økonomiske nøkkeltallene viser at kapasitetsutnyttelsen for hotellene er på 39 prosent første kvartal. Med andre ord er det stort potensiale for vekst. Prisen per solgte rom som har økt med ni prosent til kr 1.070. Omsetning per disponibelt rom (REV-par) har økt med to prosent, men begge ligger noe lavt i forhold til enkelte andre regioner i Nord-Norge.

Les NHO reiselivs sak.

Nytt og nyttig

Bodø 2024 – utnytt mulighetene
Visit Bodø rapporterer om en enorm økning i turiststrømmen i år, med flere pressebesøk fra anerkjente medier som The Times, The Guardian og National Geographic. Dette viser at Bodø2024 tiltrekker seg et globalt publikum, og at interessen for Nord-Norge er høy.

På Helgeland har vi alt vi trenger for å tiltrekke oss en del av denne turiststrømmen – det gjelder bare å få synliggjort dette ovenfor de som dras nordover for Bodø2024.

Les våre tips til hva du kan gjøre her i forrige nyhetsbrev.

Les mer