Trænafjellene på Sanna med fokus på Gompen, sett i solnedgangen Kristoffer Møllevik / Visit Helgeland

Bilde fra en av våre siste turer med popp-opp kontor, da til Træna.

Fortsatt gode tegn for sommeren

For kort tid siden sendte vi ut en ny bookingundersøkelse til reiselivsbedriftene på Helgeland, hvor vi blant annet spurte om antall forhåndsbookinger for juni, juli og august, og om bookingtallene hittil i år.

Fremover mot sommeren melder 36% om en økning eller stor økning i antall bestillinger, og 24% melder at det er omtrent likt som i fjor. Kun 12% melder om nedgang.

Grafer som viser utvikling i bookingtall Skjermbilde

Samtidig ser vi god økning i interessen for Helgeland i form av flere besøkende på nettsidene våre, og en stor økning av europeere som planlegger Norgesferie. Når vi ser dette sammen med undersøkelser som viser rekordhøy interesse for Norge, stadige nyheter om lav kronekurs, spådommer om rekordvarm sommer med tørke i Europa, tegner det bra for både Norgesferie og utenlandsturismen til Helgeland.

Det er særlig overnattingsbedriftene som melder om gode tall fremover, mens det for noen opplevelsesbedrifter fortsatt er tidlig å si, siden bestillingene der gjerne kommer på kortere varsel. Vi jobber derfor med nye reiseruter og med å forbedre reisemålssidene våre, slik at vi både kan få turistene til å lage en plan for hva de vil gjøre, og for å treffe dem med mersalg når de er på Helgeland i sommer.

Gode kampanjeresultater

Vi kjører fortsatt annonser på Facebook og Instagram rettet mot Norge, det svenske nærmarkedet og Nederland og Belgia. Vi har god respons på annonsene, med forholdsvis høy klikkrate og god klikkpris. Vi har både annonser som bygger et nytt publikum blant de som ikke er så kjent med Helgeland enda, og vi kjører egne annonser spisset mot de som allerede har fattet interesse for oss, for å lede dem fra inspirasjon til gjennomføring av reise. Under ser du eksempler på noen av sidene vi løfter frem i kampanjene mot utlandet.

Og det er den siste gruppen samarbeidsbedriftene våre kan nå gjennom vår retargeting-kampanje, hvor vi altså kjører annonser med deres reiselivsprodukt ut til en målgruppe hvor vi allerede har skapt interesse for Helgeland. Flere har allerede hatt annonser ute og vi har fått gode resultater i form av god lesetid og lav klikkpris.

Skjermbilde av Facebook-annonser Skjermbilde fra Metas annonseverktøy

Det er fortsatt mulig å melde seg på og være med med annonser for din bedrift.
Du kan melde deg på her, eller kontakte digital markedsansvarlig Emilie Solbakken for mer informasjon.

Nytt innhold på VisitHelgeland.com

Vi jobber hele tiden med å videreutvikle nettsidene, og nå jobber vi med et særlig fokus på reisemålssidene våre. Dette gjør vi i samarbeid med kommunene på Helgeland, og med innspill, tips og ideer vi får når vi drar rundt på popp-opp kontor. De oppdaterte reisemålssidene løfter frem reiselivsbedriftene enda tydeligere, samtidig som de gir enda mer praktisk informasjon til turistene om hvordan de skal reise til stedet, hvor det er fine badeplasser, gjestehavner, åpne toaletter og mer. Du kan se noen eksempler under her:

På denne måten gjør vi det enkelt for reisende å planlegge ferien på Helgeland, samtidig som vi får turistene til å velge å dra til steder der det er tilrettelagt for dem. Hvis du har tips, tilbakemeldinger eller ideer til innhold på nettsidene våre, kan du ta kontakt med digital markedsansvarlig Kristoffer Møllevik, eller sende det som et tips her.

Økende interesse fra utenlandske turoperatører

Vi opplevde også stor interesse for Helgeland på Norwegian Travel Workshop da vi var der i april. Det er et av Innovasjon Norges viktigste og største reiselivsarrangement, hvor Visit Helgeland hadde rundt 50 møter med ulike turoperatører, sammen med Scandic Meyergården Hotell, Helgeland Transportservice og Hi North. Kristin Johansen og Thea Markussen fra Visit Helgeland opplevde en økende interesse fra turoperatører som vil legge opp rundturer på Helgeland.

Visit Helgeland i samtaler på reiselivsmessen NTW Thea Markussen / Visit Helgeland

I juni fortsetter vi jobben med å selge inn Helgeland og de eksportmodne reiselivsbedriftene for utenlandske turoperatører. Da skal vi til Norway Workshop London hvor vi deltar på både fagdag med fokus på det britiske markedet, og workshop med forhåndsavtalte møter. Storbritannia er et viktig marked hvor vi satser spesielt på vintersesongen for ferie- og fritidsreisende.

Popp opp-kontor fra Innovasjon Norge i Brønnøysund

Som oppfølging etter visningsturen vi hadde for Innovasjon Norge og Nordland Fylkeskommune på Sør-Helgeland i april, har Innovasjon Norge hatt «Popp-opp» kontor hos Visit Helgeland i Brønnøysund. Rundt 20 av våre samarbeidsbedrifter benyttet da den gode anledningen til å få en-til-en-møter for å diskutere sine prosjekter.

Bodø 2024 – workshop for vertskap

Når Bodø og Nordland er Europeisk kulturhovedstad i 2024, vil besøkende være på utkikk etter steder å overnatte, spise og drikke, og ikke minst fantastiske ting å gjøre i hele Nordland. Det blir stor medieinteresse, og det ventes besøkende fra hele Europa til Nordland både i 2024 og årene som kommer. Dette skjer, så hvordan kan vi få best mulig utnyttelse av Bodø 2024 her på Helgeland?

Vi inviterte kommunikasjonsmedarbeider Marit Helene Thoresen fra Bodø 2024 til å presentere deres planer for alle våre samarbeidspartnere på Fru Haugans Hotell fredag 26. mai. Det deltok vertskapsbedrifter og -institusjoner over hele Helgeland.

Programmet for Bodø og Nordland 2024 er lansert, men det er langt fra ferdig. Kulturhovedstadsåret gir oss en gylden mulighet til å være kreative og utvikle nye konsepter og produkter i egen bedrift og egne nettverk. Det er fremdeles god tid til å melde inn egne arrangementer i kulturkalenderen. Og best av alt – det vil bli lyst ut midler til konseptutvikling i løpet av sommeren og høsten, som alle kan søke.

I presentasjonen finner du mer hvordan du kan koble deg på arrangementene, den grafiske profilen til Bodø 2024 og Kulturkalenderen.

Registrer deg på landingssiden for vertskapsbedrifter Hospitality — Bodø2024, for å være løpende oppdatert.

Leve og oppleve – reisemål for en bærekraftig fremtid

Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) har sendt NOU 2023:10 Leve og oppleve – Reisemål for en bærekraftig fremtid, på høring. Visit Helgeland har sendt forslag til høringsuttalelse til kommuner og regionråd på Helgeland.

Bilde av forsiden til NOU-rapport NOU

Vi anser at NOU-en tar inn en helhetstenking omkring reiselivets rolle i samfunnsutviklingen som er svært viktig. Den er fremtidsrettet, og viser hvordan næringen kan bidra til å beskytte og gjenoppbygge lokale økosystemer og styrke lokalsamfunnet, samtidig som næringen må kunne skape verdier og lønnsomme bedrifter. Utvalget legger vekt på at reiselivet må utvikles på en måte som skaper attraktive lokalsamfunn for både lokalbefolkningen og de besøkende, og at reisemålsutviklingen derfor må skje gjennom et systematisk arbeid der både offentlige myndigheter, næringen og lokalsamfunnet deltar. De lanserer 39 forslag til tiltak.

Helgeland er i en særstilling når det gjelder hvordan vi har organisert reiselivssatsingen, og vi har kommet langt i forhold til anbefalingene i NOU-en. Vi anbefaler at kommunene på Helgeland i stor grad stille seg bak utvalgets konklusjoner. Angående det foreslåtte besøksbidraget, så foreslår vi at dette går direkte til kommunene. Dette for å sikre en mer rettferdig og effektiv fordeling av midlene, og sørge for at de blir brukt på en måte som er tilpasset lokale behov for utfordringer.

Les mer