Laksforsen i Grane sett fra lufta

Vefsnavassdraget er det største vassdraget i Nordland, og består av en rekke elver og tilløp fra Børgefjell, Majavatn og Lomsdal-Visten nasjonalpark, som møtes i elvene Vefsna og Svenningelva. De går fra Hattfjelldal i øst og Majavatn i sørvest, og renner ut i Vefsnfjorden i Mosjøen i nord. Vassdraget er kjent for godt fiske, og er en populær lakseelv.

For at bestanden av fisk i Vefsnavassdraget skal være sunn og bærekraftig, er det en noen regler du som fisker må følge. Da unngår vi at vi tar ut mer fisk enn elva tåler, og vi unngår å spre sykdom og parasitter som skader fisken. Hvis du bryter reglene eller fisker uten de riktige tillatelsene, risikerer du solide bøter. Det kan du unngå ved å sette deg inn i og følge reglene som du får oversikt over under.

Oversikt

For å fiske i Vefsnavassdraget må du betale både fiskeavgift og kjøpe fiskekort for det valdet du vil fiske i. Du må desinfisere utstyret du har med, og du må registrere og rapportere om fisken du får til Miljødirektoratet. Dette får du mer informasjon om under. Vær oppmerksom på at hvert enkelt fiskevald har egne regler for når fisket starter, minstemål på fisk, fangskvoter og lignende.

Fiskekort og fiskeavgift
Desinfeksjon av fiskeutstyr og padleutstyr
Anbefalte fiskevald
Fangsrapportering
Fiske i fjellvann

Fusta, nord-vest for Mosjøen
Les mer på NorskeLakseelver.no

Drevja, nord-vest for Mosjøen
Les mer på NorskeLakseelver.no

Røssåga, gjennom Korgen i Hemnes
Les mer på NorskeLakseelver.no

Ranelva, nord-øst for Mo i Rana
Les mer på NorskeLakseelver.no

Fiskekort og fiskeavgift

For å fiske i den «lakseførende delen» av Vefsnavassdraget, altså de områdene av elvene i Vefsnavassdraget hvor det kan finnes laks og sjøørret, må du ha to fiskekort: Miljødirektoratets fiskeavgift, og fiskekort for den sonen av elva du fisker i. De ulike fiskesonene i elva kalles «vald».

Du kan kan se et kart over den lakseførende delen av vassdraget her.
Du kan se en oversikt over de ulike valdene lenger ned

Miljødirektoratets fiskeavgift

Hvem må ha det?
Personer over 18 år som skal fiske i Vefsna.

Hvor må du ha det?
I hele den delen av Vefsnavassdraget hvor det går laks og sjøørret, uansett hva slags fisk du fisker etter.
Du kan kan se et kart over den lakseførende delen av vassdraget her.

Hvordan betaler man Miljødirektoratets fiskeavgift?
Du kan betale Mljødirektoratets fiskeavgift på hjemmesidene for Miljødirektoratet. Avgiften gjelder for en hel sesong, og du kan betale for enkeltpersoner eller for hele familien hvis du eller dere har barn mellom 18 og 20 år. Barn under 18 år trenger ikke betale fiskeavgift.

Fiskekort fra iNatur

Hvem må ha det?
Alle som skal fiske i ferskvann i Norge, uansett hva de fisker etter.

Hvor må man ha det?
I alle ferskvann i Norge, som elver og vassdrager, innsjøer og fjellvann. I Vefsnavassdraget er det forskjellige fiskekort for egne soner av elva. De ulike sonene kalles «vald».

Hvor kjøper man fiskekort?
På iNatur.no finner du en oversikt over de ulike valdene i Vefsnavassdraget, og fiskekort for hvert enkelt. Priser, varighet og aldersgrenser varierer fra vald til vald.

Anbefalte fiskevald

Fisker med stor laks ved Laksforsen Erlend Haarberg

Det er mange fiskevald i Vefsnavassdraget. Under er noen av de som ofte anbefales til turister på grunn av god beliggenhet og enkel tilgang på fiskekort.

Valdene rundt Trofors ligger over den store fossen Laksforsen. Her vil det ofte være godt fiske fra juli.

Vald 16 – Trofors Elveeirlag / Statskog
Vefsna, Svenningelva og Austervefsna
Nord, sør og øst for Trofors
Les mer og kjøp fiskekort på iNatur.no
Finn fiskeplass med Google Maps

Vald 17 – Statskog SF
Austervefsna
Øst for Trofors og Vald 16
Les mer og kjøp fiskekort på iNatur.no

Vald 18 – Statskog SF
Austervefsna
Øst for Trofors og Vald 17
Les mer og kjøp fiskekort på iNatur.no

Vær oppmerksom på at Vefsna er et «uregulert vassdrag». Det vil si at det ikke er demninger som holder vannet tilbake og slipper det ut i en jevn strøm. I stedet flyter elvene fritt, med mye vann og sterk strøm («stor vannføring») når det er mye regn og snøsmelting i fjellet, og mindre vann og roligere strøm når det er lite regn og snøsmelting («lite vannføring»). Siden laks og sjøørret svømmer oppover elva fra havet, er vannføringen med på å påvirke når de er hvor i elva, og ulike deler av elva vil ha godt fiske i ulike deler av sesongen. Du får litt mer informasjon om det på sidene for hvert enkelt fiskekort, og i informasjonsboksene over.

Desinfeksjon av fiskeutstyr og padleutstyr

To kvinner i våtdrakt padler SUP-brett på elv RiverNorth

På grunn av lakseparasitten Gyrodactylus salaris, kort omtalt som «gyro», må alt utstyr som tas med fra ett vassdrag til et annet desinfiseres før det kan brukes i et nytt vassdrag. Det vil si at alt utstyr som er i kontakt med vannet, og som har vært i vannet i en annen elv, må desinfiseres før bruk. Det gjelder både fiskeutstyr som håv, vadere og båter, og padleutstyr som elvekajakker, packrafter, årer, redningsvester og annen bekledning.

Desinfisering for fiskere

Skal du fiske, må du ha desinfeksjonsattest fra VeFi som viser at du har desinfisert fiskeutstyret. Den får du på VeFis desinfeksjonsstasjoner i Mosjøen, på Trofors og i Hattfjelldal.

Finn VeFis desinfeksjonsstasjon på Trofors i Google Maps
Finn VeFis desinfeksjonsstasjon i Hattfjelldal i Google Maps
Finn VeFis desinfeksjonsstasjon i Mosjøen i Google Maps

Desinfisering for padlere og andre brukere av elva

Padlere og andre som bruker elva, og som har med utstyr som har vært i et annet vassdrag, må også enten desinfisere dette, eller vente til utstyret er helt tørt, før det kan brukes i Vefsnavassdraget. Du kan desinfisere utstyret med desinfiksjonsmiddel fra for eksempel Felleskjøpet, men dette er kraftige og helseskadelige stoffer i konsentrert form, så vi anbefaler å bruke desinfeksjonsstasjoner. På Trofors kan utstyr desinfiseres gratis hos RiverNorth Rafting.

Les mer om desinfisering hos RiverNorth Rafting her

Du kan lese mer om desinfisering og bekjemping av gyro på Mattilsynet.no

Rapportering av fangst

Alle som fisker etter laks, sjøørret og/eller sjørøye må rapportere fisken de får til Miljødirektoratet. Det gjelder uansett som fiskens settes ut igjen («fang og slipp») eller avlives. Dette gir viktig kunnskap om laksebestanden i elva, og er viktig for å kunne beholde en sterk og bærekraftig laksestamme.

Vær oppmerksom på at noen vald kan ha andre rapporteringsløsninger. Det skal du få informasjon om når du kjøper fiskekort for valdet.

Les mer om rapportering og rapporter fangst på Miljødirektoratet.no

Annet ferskvannsfiske i området

Fisker i Golverskardelva i Børgefjell Jan Inge Larsen

Hvis du ikke er bestemt på å fiske akkurat laks eller sjø-ørret, kan det være enklere å fiske i noen av Statsskogs mange fiskevann i området, og i elvene og bekkene hvor det ikke går laks og sjøørret. Fjellområdene rundt Vefsnavassdraget er fulle av fine fiskevann og elver uten laks og sjøørret, hvor du kan du få både brunørret, røye og harr.

Det eneste du trenger da er Statsskogs Norgeskort for innlandsfiske, samt å desinfisere utstyret når du flytter deg mellom ulike vann og vassdrag. Da er det ingen krav om ytterligere fiskeravgift, ingen krav om rapportering og ingen vald å forholde seg til. Det er bare å praktisere sporløs ferdsel, vise hensyn til lokalmiljøet, naturen og dyrelivet, og kose seg.

Les mer om og kjøp Statsskogs Norgeskort for innlandsfiske her

Utforsk mer