Laksforsen i Grane sett fra lufta

Vefsnavassdraget er det største vassdraget i Nordland, og består av en rekke elver og tilløp fra Børgefjell, Majavatn og Lomsdal-Visten nasjonalpark, som møtes i elvene Vefsna og Svenningelva. De går fra Hattfjelldal i øst og Majavatn i sørvest, og renner ut i Vefsnfjorden i Mosjøen i nord. Vassdraget er kjent for godt fiske, og er en populær lakseelv.

For å fiske i Vefsnavassdraget, må du betale både fiskeavgift og kjøpe fiskekort for det valdet du vil fiske i. Du må desinfisere utstyret du har med, og du må registrere og rapportere om fisken du får til Miljødirektoratet. Dette får du mer informasjon om under. Vær oppmerksom på at hvert enkelt fiskevald kan ha egne regler for når fisket starter, minstemål på fisk, fangskvoter og lignende.

Fiskekort og fiskeavgift
Desinfeksjon av fiskeutstyr og padleutstyr
Anbefalte fiskevald
Fangsrapportering
Fiske i fjellvann

Fiskekort og fiskeavgift

For å viske i Vefsnavassdraget i perioder hvor det er laks og sjøørret i elva, må du ha to fiskekort: Miljødirektoratets fiskeavgift, og fiskekort for den sonen av elva du fisker i. De ulike fiskesonene i elva kalles vald.

Miljødirektoratets fiskeavgift

Hvem må ha det?
Personer over 18 år som skal fiske i Vefsna i perioder hvor det er laks og sjørret i elva.

Hvor må du ha det?
I hele den delen av Vefsnavassdraget hvor det går laks og sjøørret, uansett hva slags fisk du fisker etter.
Du kan kan se et kart over den lakseførende delen av vassdraget her.

Hvordan betaler man Miljødirektoratets fiskeavgift?
Du kan betale Mljødirektoratets fiskeavgift på hjemmesidene for Miljødirektoratet. Avgiften gjelder for en hel sesong, og du kan betale for enkeltpersoner eller for hele familien hvis du eller dere har barn mellom 18 og 20 år. Barn under 18 år trenger ikke betale fiskeavgift.

Fiskekort fra iNatur

Hvem må ha det?
Alle som skal fiske i de delene av Vefsna hvor det går laks og sjøørret, uansett alder.

Hvor må man ha det?
I hele den delen av Vefsnavassdraget hvor det går laks og sjøørret. Disse

Hvor kjøper man fiskekort?
På iNatur.no finner du en oversikt over de ulike valdene i Vefsnavassdraget, og fiskekort for hvert enkelt. Priser, varighet og aldersgrenser varierer fra vald til vald.

Anbefalte fiskevald

Det er mange fiskevald i Vefsnavassdraget. Her er noen av de som ofte anbefales til turister på grunn av god beliggenhet og enkel tilgang på fiskekort. Du finner en mer utfyllende oversikt på inatur.no.

Vald 16 – Trofors Elveeirlag / Statskog
Vefsna, Svenningelva og Austervefsna
Nord, sør og øst for Trofors
Les mer og kjøp fiskekort på iNatur.no

Vald 17 – Statskog SF
Austervefsna
Øst for Trofors og Vald 16
Les mer og kjøp fiskekort på iNatur.no

Vald 18 – Statskog SF
Austervefsna
Øst for Trofors og Vald 17
Les mer og kjøp fiskekort på iNatur.no

Desinfeksjon av fiskeutstyr og padleutstyr

På grunn av lakseparasitten Gyrodactylus salaris, kort omtalt som «gyro», må alt utstyr som tas med fra ett vassdrag til et annet desinfiseres før det kan brukes i et nytt vassdrag. Det vil si at alt utstyr som er i kontakt med vannet, og som har vært i vannet i en annen elv, må desinfiseres før bruk. Det gjelder både fiskeutstyr som håv, vadere og båter, og padleutstyr som elvekajakker, packrafter, årer, redningsvester og annen bekledning.

Desinfisering for fiskere

Skal du fiske, må du ha desinfeksjonsattest fra VeFi som viser at du har desinfisert fiskeutstyret. Den får du på VeFis desinfeksjonsstasjoner i Mosjøen, på Trofors og i Hattfjelldal.

Finn VeFis desinfeksjonsstasjon på Trofors i Google Maps
Finn VeFis desinfeksjonsstasjon i Hattfjelldal i Google Maps
Finn VeFis desinfeksjonsstasjon i Mosjøen i Google Maps

Desinfisering for padlere og andre brukere av elva

Padlere og andre som bruker elva, og som har med utstyr som har vært i et annet vassdrag, må også enten desinfisere dette, eller vente til utstyret er helt tørt, før det kan brukes i Vefsnavassdraget. Du kan desinfisere utstyret med desinfiksjonsmiddel fra for eksempel Felleskjøpet, men dette er kraftige og helseskadelige stoffer i konsentrert form, så vi anbefaler å bruke desinfeksjonsstasjoner. På Trofors kan utstyr desinfiseres gratis hos RiverNorth Rafting.

Les mer om desinfisering hos RiverNorth Rafting her

Rapportering av fangst

Alle som fisker etter laks, sjøørret og/eller sjørøye må rapportere fisken de får til Miljødirektoratet. Det gjelder uansett som fiskens settes ut igjen («fang og slipp») eller avlives. Dette gir viktig kunnskap om laksebestanden i elva, og er viktig for å kunne beholde en sterk og bærekraftig laksestamme.

Les mer om rapportering og rapporter fangst på Miljødirektoratet.no

Fiskevann i området

Hvis du ikke er bestemt på å fiske akkurat laks eller sjø-ørret, kan det være enklere å fiske i noen av Statsskogs mange fiskevann i området. Fjellområdene rundt Vefsnavassdraget er fulle av fine fiskevann, hvor det eneste du trenger er Statsskogs Norgeskort for innlandsfiske. Da er det ingen krav om ytterligere fiskeravgift, ingen krav om rapportering, ingen vald å forholde seg til og ingen desinfisering. Det er bare å praktisere sporløs ferdsel, vise hensyn til lokalmiljøet, naturen og dyrelivet, og kose seg.

Les mer om og kjøp Statsskogs Norgeskort for innlandsfiske her

Utforsk mer