Kulturåret er i gang. Hvordan kan vi stå sammen og løfte regionen slik at vi kan dra nytte av godene som kommer fra kulturhovedstadsåret? Vi må tørre å tenke samarbeid på tvers, vi må tørre å tenke profesjonalisering og utvikling. 

Vi har allerede flere arrangement som skjer på Helgeland gjennom hele 2024, blant annet Arktisk Mat, Cave Music, Vega verdensarv, Skolo, Petter på Skjæret, The Trail Way og Musikk fra dypet ved Helgeland Museum. 

Hvordan kan du koble deg på Bodø2024? 

1: Bli synlig i Bodø 2024s kulturkalender

Har dere arrangement i løpet av året kan dere melde det inn i Bodø2024 sin kulturkalender for å få ekstra synlighet. Se til andre allerede eksisterende arrangement og få inspirasjon fra andre. Det kan være å bygge videre på allerede eksisterende arrangement eller utvikle egen konsepter eller produkter. 

2: Fokuser på kultur i 2024

Dra kultur inn i bedriften. Enten det er pop-up-konsert i en hotellobby eller klatrehall, en teaterforestilling på et museum, eller en utstilling i en salong eller butikk. Ta kulturen ut i naturen; tilby overnatting, servering, konsert, danseforestilling, strikking, eller matlagingskurs på utradisjonelle steder.

3: Hekt deg på merkevaren og gjennkjennelsesverdien 

Bli med og vis at Nordland er Europeisk kulturhovedstad ved å ta i bruk Bodø2024s logo og visuelle identitet i det du gjør. Dette er en merkevare vi bygger og styrker sammen, og slik at det blir tydelig at hele Nordland er en spennende kulturdestinasjon. Når alle er med og spiller hverandre gode, styrker vi dette og alle får mer tilbake for innsatsen.

Markedsmatriell til samarbeidspartnere fra Bodø2024

Tilgjengelige midler

Følg med på utlysninger av midler Bodø2024s nettsider for å se om det er tilgjengelige midler. Akkurat nå er det tilgjengelige midler gjennom ungdomsprosjektet, Ung2024, der ungdommen er medvirkende i prosjektet og søknaden. Mer info finner du under utlysninger. 

Nyttige lenker

Bodø2024s bransjeside

Bodø2024s Facebook-gruppe for bransjen

Bodø 2024s Kulturkalender

Bodø 2024s Verskapspresentasjon «Hvordan koble seg på kulturhovedstadsåret på Helgeland?»

Les mer