LBookingF
w

Fjellfolkets liv og historie

Fjellfolkets liv og historie handler om livet i Hattfjelldals innlands- og fjellsamfunn der også det sørsamiske er en del av historien.

26.07.201912:42 Gunn Johansen

Fjellfolket Hus ligger sentralt i Hattfjelldal og inneholder opplevelsestilbud til både lokale og tilreisende. Her finner du flotte utstillinger og presentasjoner utviklet av Helgeland museum, som forteller om naturbruk og historier til fjellets folk i landsdelen. I tillegg har huset både turistinformasjon, kafe og overnatting i tillegg til museet. 

Museets guide tar deg gjerne med på en kulturhistorisk vandring i sentrum hvor nybyggernes historie blir fortalt. Fortellingen handler om naturen disse menneskene har tilhold i og de historiske røttene, både fra sørsamer og nybyggere. Du får vite mer om de kulturelle særpregene hos nybyggere og samer og det fellesskapet som etterhvert utviklet seg. Du får også høre om tradisjonsmusikken i disse indre bygdene og bruksgjenstander og verktøy som har fulgt menneskene i deres daglige liv.

Det er også mulig å få med seg flere andre kulturminner, som f.eks Heggneset, en samisk skogsarbeidergård eller Buret i Ørjedalen fra 1770. 

Ta kontakt med Helgeland museum avd Hattfjelldal eller turistkontoret i Fjellfolkets hus for mer informasjon.

Telefon: 456 18 350 eller 75 18 48 22. Epost: hattfjelldal@helgelandmuseum.no

www.helgelandmuseum.no

Ansgar Kleven
Fjellfolkets liv og historie
Ivarstua i Susendal

Relaterte artikler