LBookingF
w

Smeltedigelen musikkfestival

Smeltedigelen skal oppleves som en fest for alle som deltar. Festivalen skal ta vare på alle som deltar, enten det er frivillige, artister, gjester eller lønnet personale, og sørge for at de har det trivelig.

Mo i Rana - Oktober
Les mer her
20.09.201814:00 Georg Enga

Internasjonalt: Smeltedigelen er en internasjonal musikkfestival.

- festivalen skal bidra til å bygge vennskap og forståelse på tvers av landegrensene
- festivalen skal presentere lokale musikere for resten av verden
- festivalen skal presentere artister fra andre deler av verden for festivalpublikumet

Fest: Smeltedigelen skal oppleves som en fest for alle som deltar.
- festivalen skal ta vare på alle som deltar, enten det er frivillige, artister, gjester eller lønnet personale, og sørge for at de har det trivelig
- gode opplevelser er en forutsetning for videre suksess

Identitet, forankring: Smeltedigelen skal formidle tilhørighet til industribyen Mo i Rana, Nord Norge og Barentsregionen
- festivalen skal bygge på Nord-Norsk kultur og gjestfrihet
- festivalen skal presentere musikere som representerer dens geografiske tilhørighet, urbefolkningens musikalske uttrykk er viktig å formidle
- der det er mulig skal festivalen velge lokale leverandører

Dugnad: Smeltedigelen skal bygge på og videreføre gode dugnadstradisjoner
- dugnad er en god og tradisjonsrik måte å bygge samfunn
- musikk og andre kulturuttrykk er viktige samfunnsverdier, som ikke må reduseres til en vare
- smeltedigelen har ikke som mål å generere utbytte

Musikk: Rytmisk musikk skal være Smeltedigelens musikalske plattform, samtidig som festivalen skal være åpen for utvikling av nye musikalske uttrykk.
- rytmisk musikk skal utgjøre en betydelig del av konsertprogrammet
- festivalen skal spesielt være åpen for sjangeroverskridende musikkuttrykk
- festivalen kan ha innslag av andre musikksjangre
- festivalen skal ikke bidra til en tilspisset sjangerdebatt
- festivalen skal være en arena hvor det er naturlig å presentere ny musikk

Møtepunkt: Smeltedigelen skal være en arena for samarbeid, kunnskapsdeling og kulturutveksling
eksempler på dette:
- Smeltedigelen akademia
- Gjester fra andre festivaler
- Workshops

Disse skaper unike opplevelser på Helgeland

u
v