Nyhetsbrev 2. november 2023

Via Querinissima – Europeisk kulturrute

Via Querinissima mellom Bodø og Røst er ferd med å bli sertifisert av Europarådet som Europeisk kulturrute. Der kommer den i godt selskap med blant andre ruten Santiago de Compostela. Dette gir oss store muligheter i markedsføringen av regionen mot utenlandske markeder.

I 1431 var Pietro Querini på vei til Brugge i Flandern med sitt handelsskip da de ble rammet av en forferdelig storm. I januar 1432, strandet de overlevende på en øy blant skjærene ved Røst i Lofoten. Mannskapet ble funnet av lokale fiskere etter nesten en måned, og tilbrakte til slutt mer enn tre måneder sammen med Røst-beboerne. Denne dramatiske hendelsen var opphavet til handelen mellom Nord-Norge og de italienske statene, som gjorde det mulig å introdusere norsk tørrfisk i italiensk matlaging. Og nå seks hundre år etter skal Querinis rute mellom Venezia og Røst bli europeisk kulturrute, med alt det innebærer av muligheter for reiselivet.

Querini operaen ble urfremført på Røst i 2012. Mange av innbyggerne deltar i koret, sammen med profesjonelle operasangere. Nå har operaen for første gang blitt fremført også i Italia. Det skjedde under Arena Querini, 27.-29. oktober i Venezia. Dette var også det første av 1000 arrangementer som skal gå av stabelen under Bodø 2024, Europeisk kulturhovedstad.

I løpet av dagene i Venezia var det tilrettelagt for en flott næringsarena, i historiske omgivelser, med kunst og kultur som bakteppe. Blant annet arrangerte Tørrfisk fra Lofoten (sponset av Norsk sjømatråd) show cooking med italienske kokker, og Arktisk mat fra Mosjøen arrangerte roadshow med foredrag, paneldiskusjoner og matlagingsshow som løftet frem sjømat, kultur og reiseliv. Nordland fylkeskommune holdt parallelt en interessant workshop «Travel, Exchanges, Culture and Tourism: sharing best practices, strategies and values» om hva Via Querinissima kan gi Nordland av muligheter videre.

Visit Helgeland var invitert av Innovasjon Norge/Visit Norway, og deltok på hele arrangementet. Det var et stort presseoppbud, og det ble opprettet mange forbindelser.

Nå starter jobben med å knytte flere tilbud og opplevelser til kulturruten Via Querinissima. Dette blir en spennende mulighet for mer eksport til reiselivet på Helgeland. Ta kontakt om du har ideer, og følg med for flere initiativ omkring prosjektet, fra blant andre Nordland fylkeskommune.

Les alt om Via Querinissima her.

Norsk opplevelseskonferanse

Vi har deltatt på årets Opplevelseskonferanse i regi av nettverket Innovative Opplevelser. Denne gangen var vi i Narvik og temaene omkring «Reiselivets magi». De leverer enda en gang en flott konferanse med aktuelle temaer for reiselivet i Norge.

Konferansen startet med «get together» på toppen av Narvikfjellet i fullmåne og knitrende vinterføre. Første dag startet med innsikt fra Nordnorsk Reiseliv og temaet «Friluftsliv og reiseliv», med gode diskusjoner omkring «Friluftsløftet». 

Videre var digitale verktøy og historiefortelling hovedtema, hvor blant andre Trollheimen viste oss i hvordan de har utviklet en opplevelse omkring Trollenes oppgave med å ta vare på naturen. En flott måte å lære barn og unge om bærekraft gjennom artige opplevelser.

Et annet tema var Mapp verden – forandring av rom med digital teknologi, hvor Kent Bakke i Bigwig viste oss digitale opplevelser i Kristiansand.

Den faglige delen ble avsluttet med «Reiselivet som løsning på en bedre verden» – hvordan skape bolyst med digitale historier, hvordan film, events og reiseliv gir bolyst og lokalsamfunnsutvikling.

Framtida er spektakulær og inkluderende. Denne konferansen er vel verd å få med seg!

Overnattingstallene fortsatte å stige september

Helgeland hadde 47 % vekst i sommermånedene fra tiden før pandemien, og den gode trenden fortsetter. Overnattinger på Helgeland steg i følge SSB med 11 % i september. Hittil i år er veksten nå på 14 % i forhold til fjoråret. Totalt rapporteres det om 483.000 gjestedøgn i vår region så langt i år.

NHO Arktis har kommentert statistikken for Nord-Norge. I september var Nordland vinnere i forhold til regionene lenger nord. Bare Vesterålen har høyere vekst enn oss, men på lavere antall overnattinger.

Veksten fordeler seg med 16 % på norske og 10 % på utenlandske gjester. Både hoteller og camping, hytter og vandrehjem har lik vekst, men hotellene har høyere vekst fra utlandet.

Hotellene rapporterer om en vekst i kurs og konferansemarkedet på 20 % og i yrkestrafikken på 10 % hittil i år, mens ferie og fritidsgjestedøgn har økt med 16 %.

Helgeland har altså vekst i alle markeder. Vi har likevel et stort potensiale for videre vekst, på dagens kapasitet. Romprisen har økt med 10 % i september og 3 % hittil i år, til et snitt på kr 1.042. Omsetning per disponibelt rom (REV-par) har økt med 13 % i september og 7 % hittil i år, til kr 551. Kapasitetsutnyttelsen har vokst med 2 % hittil i år, til 52 %. Omsetningen har økt med 15 % i september og hittil i år, til kr 202 mill.

Disse nøkkeltallene er relativt lave i forhold til flere av de andre regionene i Nord-Norge, og viser at vi kan få gode resultater om en klarer å øke prisene på dagens romkapasitet. Da bør en satse på å vi supplere med godt opplevelsestilbud, og enda flere gode matopplevelser.

Les hele regionstatistikken for Helgeland og Nord-Norge her.

Les NHO Reiselivs kommentarer til statistikken her.

Markedsworkshop med Business Iceland

Markedsavdelingen har gjennomført en todagers workshop sammen med Business Iceland og deres to byråer Peel og Sahara. Vi hadde også invitert med en kollega fra NordNorsk Reiseliv.

Business Iceland har samme type oppgaver som Visit Norway og Norsk Sjømatråd. De står for markedsføringen av Island som reisemål. På samme måte som i Norge, er det i tillegg regionale destinasjonsselskaper på Island, som knytter sine aktiviteter tett opp til det nasjonale markedsapparatet.

Formålet med workshopen var å gå gjennom Visit Helgelands markedsstrategi 2022-2026, for å legge markedsplanen for 2024.

Vi diskuterte og fikk tilbakemeldinger på blant annet vårt uttrykk «tone of voice», de kreative prosessene, valg av markedskanaler, og hvordan vi kan knytte markedsaktiviteter bedre opp mot PR. Vi fikk også gode innspill på hvordan vi enda bedre kan knytte oss opp mot de kampanjene Visit Norway kjører, for å få full effekt av dem.

Vi setter stor pris på å ha fått dyp innsikt i hvordan Business Iceland har jobbet for å oppnå så stor suksess omkring Island som merkevare og salg av reisemålet. Vi fikk også tydelige og ærlige tilbakemeldinger som vi skal ta med for å løfte Helgeland videre.

Les mer om Business Iceland