Nyhetsbrev 19. februar 2024

Scootertur med Hi North på Sjåmoen ved Mosjøen Emilie Solbakken / Visit Helgeland

Scooterkjøring med Hi North utenfor Mosjøen. Foto: Emilie Solbakken / Visit Helgeland.

Ny strategi for Visit Helgeland

Det var bred enighet blant eierne om veien videre for Visit Helgeland, da de vedtok den nye strategien for selskapet i ekstraordinær generalforsamling i januar. Nå skal strategien suppleres med en handlingsplan for utnyttelse av de reisemåtene vi har for å komme seg både inn til og rundt i regionen.

Vi skal se på hvordan gjestene kommer seg til Helgeland, både via fly, luft, vei og bane. Det blir også viktig å se på hvordan gjestene distribueres fra knutepunktene og ut til de forskjellige destinasjonene. Både rutetilbudet og opplevelsene underveis veldig viktig å utvikle for å øke attraktiviteten til Helgeland som reisemål. Dette vil igjen gjøre det mer interessant å sette opp flere ruter – en vinn-vinn situasjon. 

Vi jobber samtidig med en spissing av markedsstrategien for å vise frem de unike kvalitetene og reiselivsproduktene vi kan tilby enda bedre.  

Selskapet har brukt det siste året på å utarbeide ny virksomhetsstrategi. Visit Helgeland AS er heleid av de 18 kommunene på Helgeland. Strategidokumentet er generalforsamlingens viktigste instrument i ledelsen av selskapet. Dokumentet beskriver strategien for Visit Helgeland for perioden 2024-2028. 

Strategiprosessen har omfattet viktige avklaringer av roller, både overfor kommunene, reiselivsnæringen og andre aktører i reiselivets økosystem.  

Visit Helgeland utfører et vidt spekter av tjenester på vegne av kommunene. På kommunenes vegne yter vi service direkte overfor både gjester og reiselivsbedrifter på Helgeland. Reiselivsbedriftene har samarbeidsavtaler med oss.

Reiselivet har stor innvirkning på lokalsamfunnsutviklingen. Dette går tydelig frem av nasjonale og regionale føringer. Siden Visit Helgeland er kommunenes felles verktøy i reiselivssatsingen, ligger det også et viktig samfunnsoppdrag til selskapet.  Derfor er bærekraft, kompetanse og samarbeid viktige premisser for strategien. 

Strategien forutsetter positiv utvikling for reiselivet på Helgeland. Dette ut fra prognoser som baserer seg på utviklingen for reiselivet i regionen den senere tid. Mo i Rana Lufthavn – Fagerlia vil også bidra til at en får adgang til nye markeder. Det blir viktig å tilrettelegge for økt trafikk, og ha tett samarbeid om produkt- og opplevelsesutviklingen i hele regionen.

Strategi for Visit Helgeland 2024-2028.

Vil du delta på alt som skjer?

Det er summen av alle tilbudene på Helgeland som gjør oss attraktive for reisende, og som vi i Visit Helgeland markedsfører. Bli med på laget! Som følge av ny strategi har vi utarbeidet nye avtaler for reiselivsnæringen. Her finner du informasjon om hva det innebærer å være samarbeidspartner.

Vi arrangerer jevnlig møteplasser, og har popp-opp kontor på hele Helgeland. Denne uken har vi CoWorking hos Til Elise fra Marius i Utskarpen tirsdag, og hos Handelsstedet Forvik fredag, hvor vi inviterer bransjen til å jobbe med oss. Følg med på bransjesiden på Facebook, så får du beskjed om kommende arrangementer.

Nå i 2024 er Bodø og Nordland kulturhovedstad. Her finner du kulturkalenderen for Helgeland.

Rekordår for overnattinger på Helgeland i fjor

Overnattingsbedriftene på Helgeland hadde et rekordår i 2023, med en økning på hele 12 prosent mot 2022. Losjiomsetningen økte med 14 prosent fra kr 222 mill. til kr 254 mill. Helgeland har hatt svært god vekst på overnatting, både i forhold til utviklingen i landsdelen og nasjonalt. Alle segmenter øker.

Nordnorske reisemål er populære. Overnattingstallene for 2023 fra SSB viser at Nordland hadde 11 prosent økning, og Nord-Norge hadde 6 prosent økning. Dette er en bedre utvikling enn hva Norge som helhet har, med 3 prosent økning. 

Den høye veksten på Helgeland fordeler seg omtrent likt på både norske og utenlandske gjester. Veksten er også temmelig lik for hotellene og for bedriftene som driver campingplasser, hyttegrender og vandrerhjem, og hotellene har en høyere økning på andel utenlandske gjester. 

Hotellene rapporterer om at ferie- og fritidsgjestedøgn har en pen økning med 16 prosent. Så har de en økning på hele 35 prosent i kurs- og konferansemarkedet. Det er gledelig, idet vi fokuserer sterkt på å øke i dette markedet, for å få bedre belegg hele året. Yrkesmarkedet ellers har hatt en lavere vekst, med to prosent. 

Visit Helgeland har den siste tiden sett økende interesse fra utlandet. Det er gledelig å se at høst- og vintertemaer som nordlys og vinter også vokser, og er på topp 5-lista over temasidene på VisitHelgeland.com. Nordmenn virker mer opptatt av å planlegge sommerferien, og vi ser en liten økning både antall nettsidebrukere og lesetid sammenlignet med i fjor. I år som i fjor er øyhopping, fjellturer og fjelltrapper, sykkelferie og kajakk på toppen.

Vi ser også god økning i nettsidetrafikk hele året – med rundt 400 000 besøkende i 2023 mot rundt 300 000 besøkende i 2022. Økningen blant nordmenn var størst, men vi ser en god økning i utenlandstrafikken også. 

Utlendingene er oftest opptatt av store attraksjoner som Svartisen, Polarsirkelen og Kystriksveien, og i 2023 ser vi mer aktiviteter som fjellturer, sykling, nasjonalparker, kajakk og øyhopping. Dette er mulige tegn på at flere planlegger Helgeland som destinasjon, og ikke bare et stoppested langs veien. Vi tar disse signalene med videre når vi skal bistå bransjen med å utvikle nye opplevelsesprodukter og å bli klare til å ta imot flere utenlandske gjester. 

Blant nordmenn er det fortsatt fjellturer og store attraksjoner som topper, og det er tydelig at bedre vær denne sommeren har fått flere nordmenn ut på tur. Flere turbeskrivelser på nettsiden har hatt mer enn dobbelt så høy trafikk som i fjor, så her er det viktig at vi er synlige med god informasjon og veiledning på nett. Det er også interessant å se at interessen for sommerruten til Nordlandsekspressen har gått opp, og er nå nesten like stor som interessen for polarsirkelen. Når ruten nå er sikret videre skal vi bidra til å skape gode opplevelser langs hele ruten. .

De økonomiske nøkkeltallene fra SSB viser likevel at vi har et stort uforløst potensial. Kapasitetsutnyttelsen har økt med 2 prosent, men er likevel bare på 50 prosent gjennom året. Omsetning per disponibelt rom (REV-par) har økt med 10 prosent, men ligger noe lavt i forhold til andre regioner i Nord-Norge. Det samme gjelder prisen per solgte rom.

Veikart for reiselivsnæringen

Regjeringen har lansert veikart for reiselivsnæringen. Her har de staket ut kursen for en mer lønnsom, grønnere og lokalt bærekraftig fremtid for norsk reiseliv.

Næringsministeren har lagt frem et veikart med 40 tiltak som skal styrke reiselivsnæringen og bidra til å gjøre Norge til verdens mest bærekraftige reisemål. Innsatsområdene er utvikling av lønnsomme reiselivsprodukter, utvikling av bærekraftige og attraktive reisemål, og målrettet markedsføring av Norge som reisemål.

Blant tiltakene finner vi styrking av Innovasjon Norges reiselivsoppdrag, videreutvikling av ordningen med Nasjonale turistveier, strategiarbeid for samisk reiseliv, ny tilskuddsordning til besøkssentre for natur og verdensarv som alle kan ha relevans for Helgeland.

Regjeringen vil også følge opp Reisemålsutvalgets NOU 2023:10. De presiserer at for å legge til rette for bærekraftig reisemålsutvikling, hvor ulike samfunnshensyn avveies, er det viktig at strategier og hovedprioriteringer for reisemålsutviklingen forankres i kommuneplanens samfunnsdel og arealdel og gjennom god medvirkning fra alle interessenter og aktører. 

Regjeringen vil gjennomføre pilotprosjekter med lokale besøksbidrag, og skisserer en løsning der kommunene i samarbeid med næringslivet kan tilpasse innretningen etter lokale behov. De skriver at de er i gang med å utarbeide et høringsforslag der målet er at kommunene skal få et juridisk handlingsrom til å kunne innføre et lokalt besøksbidrag, tilpasset lokale behov. Det skal være dialog med interesserte kommuner, reiselivsnæringen og -aktører i denne prosessen. Regjeringen vil over sommeren sende forslagene på høring. Visit Helgeland vil gi innspill til kommunenes høringsuttalelser.

Av tiltak og prosesser for målrettet markedsføring av Norge som reisemål nevnes at reiseliv blir tatt opp som den nye eksportsatsingen på reiseliv. Videre økes bevilgningen til insentivordningen for film- og serieproduksjoner og Innovasjon Norge har fått i oppdrag å utvikle en klimasmart kalkulator.

Veikartet kan lastes ned her.

Lanseringen kan sees i opptak her.

Nord Europa 2024

Nord Europa 2024 er en todagers workshop med digitale møter mellom leverandører, destinasjoner og tjenesteleverandører fra Norge, Sverige, Finland, Danmark, Estland, Island, Grønland og Litauen, og turoperatører fra Tyskland, Sveits, Østerrike, Nederland, Belgia, Luxembourg og andre land. 

Det var totalt 261 som deltok i mer enn 1500 møter. Visit Helgeland deltok med reisemålsutvikler Merethe Kvandal. Hun hadde til sammen 21 møter med ulike turoperatører og kjøpere. Møtene er forhåndsbooket og varer 20 minutter hver med 10 min. pause mellom hvert møte. 

Fokus denne gangen var Helgeland generelt, tilgjengelighet
til, og hvordan reise rundt i regionen, samt forslag til rundreiser. Merethe viste turoperatører en presentasjon som inneholder generell informasjon om regionen, informasjon om hvordan komme seg hit og hvordan reise rundt, samt oversikt over «reason to go» og noen av overnattingsstedene, restauranter og aktiviteter.  

Nord Europa 2024 opplevdes som en velfungerende digital workshop, og vi hadde mange gode møter med noen kjente og andre helt nye turoperatører. Det er stor interesse for Helgeland, men det er også en noe ukjent region for mange. Nå gleder vi oss til å sende mer detaljert informasjon til hver og enkelt. Så sendes rapporten også ut til alle våre samarbeidspartnere. 

Ny dato for miniseminar – virkemidler

Er du nysgjerrig på hvordan du kan få finansiert og utviklet dine ideer? 

Vi inviterer til digitalt miniseminar om virkemidler til utviklingsprosjekter i reiselivsbransjen. Her kan du lære mer om mulighetene som ligger i virkemiddelapparatet og hvordan du kan bruke det. 

Uværet Ingunn satte en stopper for det planlagte seminaret, men vi har nå satt nytt tidspunkt. Seminaret avholdes på teams tirsdag 27. februar kl 09:30.

Program

– Hvordan få finansiert gode ideer v/Anne Grethe Johansen
– Muligheter hos Innovasjon Norge v/Per Christian Larsen
– Utviklingsarbeid i Visit Helgeland v/Kitt Grønningsæter

Etter seminaret vil det bli mulighet til å sette opp tid for rådgiving med Visit Helgeland for din idé. 

Påmelding: kitt@visithelgeland.com

Nytt og nyttig

Michael skal skrive toppturbok for Helgeland

Michael Wenseth har gjort avtale med Fri Flyt om å skrive toppturbok for Helgeland. Dette er etter initiativ fra Visit Helgeland. Vi har stor tro på at en toppturbok vil styrke vintersatsingen i regionen, og vil støtte prosjektet.

Michael skal sette Helgeland på kartet: – Gikk ikke an å si nei (isandnessjoen.no) for abonnenter.

Reiselivet i nord har ambisjon om å bli en enda større eksportnæring

Reiselivet er valgt som en av regjeringens eksportsatsinger, og reiselivet i Nord er ventet å ta en stor del av veksten fra det utenlandske markedet.

Visit Helgeland har deltatt på på NHOs møte i Tromsø for å gi sine innspill til hva som må til for at eksportsatsingen skal lykkes. 

Tall og fakta om norsk reiseliv

Finn tall og statistikk knyttet til sysselsetting, verdiskaping, lønnsomhet, markeder og mye mer.

NHO: Her er de viktigste faktaene om reiselivsnæringen i Norge.

Servicebygg, parkering, stier, trapp og fjellsikring. Illustrasjon: Atelier Oslo Sivilarkitekter MNAL

Nye attraksjoner langs Nasjonale turistveger

Sesongen 2024 fullfører Statens vegvesen en mangeårig oppgradering og utbygging av tre ikoniske turistattraksjoner; Torghatten, Gjende og Vøringsfossen.

Nye attraksjoner langs Nasjonale turistveger i 2024 | Nasjonale turistveger

Les mer