Nyhetsbrev 19. desember 2023

Merethe Kvandal

Merethe er engasjert i et vikariat som konsulent for turoperatører og marked. Hun er godt i gang med oppgavene, ut fra vårt kontor i Mosjøen.

–Jeg er reiselivsutdannet fra Lillehammer, og har hele min yrkesbakgrunn fra reiseliv, blant annet mange år på Svalbard, Widerøe og som grunder av Hi North, forteller Merethe. –Fritiden bruker jeg aller helst på tur, men nå går det også en del til hyttebygging.

Merethes kompetanse er veldig viktig for vår videre satsing mot både turoperatører og gruppemarked, og vi er veldig glade for å ha henne med på laget!

Vi lyser ut flere spennende stillinger

Vi har for tiden tre veldig spennende ledige stillinger – markedssjef, utviklingsleder og reisemålsutvikler for travel trade. Stillingene blir lyst ut så snart det er avklart om vi vil ha interne søkere til en eller flere av dem. Heng med!

Kickoff og workshop: reisemålsutvikling i HALD

Hvordan kan vi bruke turistene til å bygge de lokalsamfunnene vi ønsker oss? Skape lønnsomme og konkurransedyktige bedrifter, samtidig som vi tar vare på miljø og klima.

Vi inviterer reiselivsnæring og kommuner til workshop i Sandnessjøen 10.-11. januar 2024. Målet er å starte mulige kommunale prosesser mot etablering av reisemålsledelse, og sertifisering som bærekraftig reisemål. Det blir idemyldring og workshop, om opplevelses- og produktutvikling, for inneværende år og i et lengre perspektiv.

Vi vil få interessante innledninger til hver av de tre temaene, som er: bærekraftig reisemål – prosess i kommunene, sommer 2024 – pakketering og salg, eksportmodning – å bli interessante for utenlandske turister.

Program finner du her. Vi har allerede mange registrerte deltakere, men det er selvsagt plass til alle som vil delta! Påmeldingsfristen er 2. januar, og du melder deg på her.

Besøk i Hemavan

Vi har tatt opp kontakten med Hemavan alpint, for å etablere et tettere samarbeid om produkt og opplevelsesutvikling. Vi håper at våre reiselivsaktører vil kunne tilby pakker på tvers av grensen, relativt raskt.

Våre kollegaer i Hemavan Alpint viste oss rundt. Fra venstre: Kajsa Af Ekenstam,
Kristin Johansen (Visit Helgeland), Markus Eriksson, Pontus Lindh.

I den anledning har vi vært i Hemavan, hvor vi har fått høre om utviklingsplanene både hos Hemavan Alpint, og Hemavans Högfjällshotell som er en del av Pite Havsbad Group.

Neste skritt er at det stiller flere fra Hemavan på vår workshop i Sandnessjøen i januar. Så skal vi delta på et treff i Hemavan i januar, med flere aktører som har omfattende utviklingsplaner. Vi ser frem til det videre samarbeidet.

Nye samarbeidsavtaler for reiselivsbedrifter

Visit Helgelands selskapsstrategi har vært på høring hos våre eierkommuner og skal sluttbehandles i generalforsamlingen på nyåret. Som konsekvens av ny strategi, er det også nødvendig å endre våre samarbeidsavtaler med næringen.

Strategi Visit Helgeland 2024_2028

Våre eiere har vært opptatt av at det skal være et lavt grunnbeløp for de aller minste, slik at vi får bredden av aktører med. De små reiselivsaktørene er ofte et viktig «krydder» på et reisemål, mens de større aktørene gjerne er «motorer» som er med på å trekke besøkende til regionen.

Høringsutkast er sendt ut til våre reiselivskontakter i kommunene og til et utvalg av reiselivsbedrifter. Vil du vite mer og få tilsendt utkastet, ta kontakt med Kristin Johansen.

Studietur til Øst-Island

I forbindelse med vinterprosjektet ble det gjennomført en studietur til Austurland i slutten av november. Målet med studieturen var å se hvordan de har jobbet med sin vintersatsning, for erfaringsutveksling og inspirasjon til hvordan vi kan utvikle Helgeland som vinterdestinasjon. 

Bakgrunn for at studieturen havnet på Øst-Island kommer av at Austurland er en “up and coming” region på Island som er sammenlignbar med Helgeland. De har kyst, fjell, lange avstander, små aktører, satsning mot lokal mat og spesialiteter. Det var derfor en interessant region å sammenligne oss med. 

Visit Austurland tok oss med to dager rundt i Austurland der vi besøkte aktører i regionen og fikk høre hvordan de har jobbet sammen om tilrettelegging og infrastruktur. De har et tett samarbeid på tvers av kommunene for å engasjere lokalbefolkningen. Deres bruker vintersatsningen for å bli en turistdestinasjon og ikke bare et stopp på veien, med budskapet «Think outside the circle». 

Vi ble inspirert til å se videre på hvordan vi kan bruke varmekilder til å bli opplevelsesprodukter. Kanskje dette er noe vi kan få til her på Helgeland? Vi lærte at avstander ikke er noe vi skal være redde for å si vi har –vi må bare fylle dem med opplevelser på veien. Vi erfarte også at vi faktisk har mange flotte vinterprodukt her på Helgeland – og har plass til enda flere.

Studieturen til Austurland var opprinnelig planlagt i 2019, men grunnet pandemien ble det kansellert, og vi valgte derfor å ta det opp igjen og gjennomføre studieturen som siste aktivitet før prosjektet ble sluttrapportert i desember. 

Nytt og nyttig

Informasjon om virkemidler til utviklingsprosjekter

Vi inviterer våre samarbeidspartnere til nettmøte om hvordan en kan søke om tilskudd til utviklingsprosjekter gjennom virkemiddelapparatet. Vi har også med Innovasjon Norge, som vil fortelle litt om de ordningene de forvalter.

Det finnes mange muligheter til å hente ekstra finansiering til innovative prosjekter, men det kan være litt vanskelig å orientere seg om ordningene. Dette tror vi vil være nyttig for mange, så hold av datoen 1. februar. Vi kommer tilbake med mer informasjon.

Sjekk reiselivets bidrag i din kommune

NHO Reiseliv har samlet de viktigste faktaene om reiselivsnæringen i Norge. Her finner man tall og statistikk knyttet til sysselsetting, verdiskaping, lønnsomhet, markeder og mye mer.

Søk på din kommune og finn ut hvor mye reiselivet bidro med av skatteinntekter sammenlignet med andre næringer i 2022.

Sesongpreget reiseliv med lave marginer

I forbindelse med Konjunkturbarometer 2023 skriver Konjunkturbarometer for Nord-Norge (KBNN) om et sesongpreget reiseliv med lave marginer. De hevder at Helårsturisme i Nord-Norge kan være nøkkelen til både økt sysselsetting, forbedret lønnsomhet og bedre utnyttelse av ressurser.

KBNNs analyse med tallene for 2022.

Norwegian Travel Workshop (NTW)

Arrangeres i Trondheim i april 2024. NTW har vært arrangert 50 ganger tidligere og tiltrekker seg kjøpere av norske reiselivsprodukter fra alle verdenshjørner. Arrangementet legger til rette for én-til-én-møter og kobler norsk reiselivsnæring med internasjonale reisearrangører.

Registreringsfristen er 31. januar 2024.

Nå kan du ta drosjeprøven på engelsk

Hvis du skal kjøre personer mot betaling i jobben din i reiselivsnæringen, må du ha kjøreseddel. Hvis du kan dokumentere at du jobber innenfor reiselivsnæringen, kan du fra 1. desember 2023 ta drosjesjåførprøven på engelsk. 

Statens vegvesen: Skal du kjøre personer som en del av jobben din innenfor reiselivsnæringen?

Resertifisert som Miljøfyrtårn

Visit Helgeland ble Miljøfyrtårnsertifisert i 2020. Nå har vi vært gjennom en resertifiseringsprosess. Vi oppfyller kravene som miljøvennlig og bærekraftig bedrift, og har blitt godkjent som Miljøfyrtårn-bedrift for tre nye år.

Vi jobber kontinuerlig med å få ned vårt eget miljøavtrykk. Vi jobber målrettet med å redusere miljøpåvirkningen innen avfallshåndtering, energiforbruk, innkjøp, transport og arbeidsmiljø ved våre fire kontorer.

Vi skal bidra til å fremme bærekraftig turisme, så våre samarbeidspartnere og turister også gjør miljøbevisste valg. Vårt mål er at alle kommunene på Helgeland skal gjennomføre prosess om reisemålsutviklingsplan og etablere reisemålsledelse, hvor vi deltar. Videre at de tar stilling til om de ønsker å oppnå merket for bærekraftig reisemål, hvor vi kan delta i arbeidet og eie merket.

Overnattinger per oktober

Vi har hatt 510.000 overnattinger hittil i år. Det utgjør en vekst på 13 %. Overnattingsbedriftene på Helgeland hadde økning på 32 % utenlandske gjester i oktober, mens det var nedgang i norske gjester på 5 %. Hotellene rapporterer om en vekst i ferie- og fritidsgjestedøgn på 17 % fra samme måned i fjor.

Visit Helgeland har økt markedsinnsatsen mot gruppemarkedet. Det er derfor interessant at kurs- og konferansegjestedøgn økte med 360 %, mens annen yrkestrafikk hadde nedgang på 31 %. Forretningstrafikken hadde en samlet nedgang i oktober på 17 %. 

Vi er veldig fornøyde med at andelen utenlandske gjester øker, og at vi ser en fin økning på gruppemarkedet. Når vi satser på økt aktivitet og omsetning alle sesonger, skal vi også holde fokus på det norske markedet, og på annen yrkestrafikk, for å bidra til kontinuerlig vekst. 

Et annet veldig positivt signal er at omsetningen per solgte rom økte med 22 % og at omsetningen per disponible rom økte med 13 % i oktober. Totalt har losjiomsetningen på hotellene økt med 15 % hittil i år. Hotellene har fremdeles mye å gå på når det gjelder kapasitetsutnyttelse og pris. Nå er vi midt i julebordsesongen, og vi har inntrykk av at det er stor aktivitet frem mot jul. Det blir en spennende adventstid!

NHO: Solid overnattingsøkning i Nordland, men nedgang i Troms og på Svalbard

NHO: Regionstatistikk per oktober 2023