Nyhetsbrev 5. juli 2024

Pulsmåling på sommersesongen

Vi har nylig sendt ut en undersøkelse til våre samarbeidspartnere for å kartlegge prognosene for sommersesongen. I tillegg til overnattingsstatistikk har vi også tillatt oss å kartlegge innsikt rundt hvilke turoperatører det eventuelt jobbes mot i dag. Slike undersøkelser gir oss og kolleger i bransjen svært nyttig innsikt og vi håper så mange som mulig tar seg tid til å svare på denne.

Vi krysser fingrene for mange gode svar og satser på å ha resultater klare før fellesferien.

Workshop i London

I sist nyhetsbrev fortalte vi om at den britiske turoperatøren Trailfinders allerede har satt opp  turforslag for Helgeland. Storbritannia er et viktig marked for Helgeland, og 12.-13. juni deltok vi også på workshop i London. Dette arrangeres av Innovasjon Norge UK.

Workshopen ga oss nyttig markedsinnsikt for vårt videre arbeid mot turoperatører, og innebar også speeddating med en rekke aktuelle turoperatører for Helgeland.

Vi erfarer at det vises stor interesse for vår region. Mange oppfatter oss som et nytt og spennende reisemål, og vi anser potensialet stort for å kunne øke trafikken herfra til vår region.

En stor takk til Sandra Martinsson,  Catherine Foster, Britt Gorniok og Hilde Hukkelberg fra Innovasjon Norge UK som har vært et flott vertsskap under disse dagene

Booking for hele Helgeland

Gjestene som besøker Helgeland i dag ønsker å reise over større deler av regionen – da vil gjerne ha ferdig oppsatte ruter og produkter. Det er per i dag ingen tilbud til reisende som ønsker å bestille produkter fra flere steder på Helgeland til en og samme reise.

Vi har hatt visningsturer for flere turoperatører og agenter det siste året. Der opplever vi at slike salgsledd etterspør en bookingløsning som gjør det enklere for dem å booke hele Helgeland. Å tilrettelegge for salg vil med stor sannsylighet gi høyere omsetning og trafikk for våre reiselivsbedrifter, i tråd med vårt formål.

Vi ser at andre destinasjoner har veldig god erfaring med booking, og at det er booking som har gitt grunnlag for vekst i flere regioner. Bookingløsning vil også være en forutsetning for at vi skal kunne lykkes i gruppemarkedet, MICE som gir omsetning i flere sesonger. Det kan også være viktig for det internasjonale ferie- og fritidsmarkedet.

I arbeidet med ny strategi ser vi nå på mulighetene for booking direkte via Visit Helgeland. Dette henger tett sammen med vårt arbeid med reisemålsutvikling. Det vil også kunne bidra til at vi tiltrekker oss de gjestene som ønsker å være på Helgeland lengre, noe som er både bærekraftig og mer lønnsomt.

Booking via Visit Helgeland vil også kunne bidra avlastende på mange mindre aktører med stor arbeidsbelastning, og sikre godt vertskap til gjestene som besøker regionen vår.

Vi vil ha med samarbeidspartnere i vurdering av løsning, som så blir presentert for styre og generalforsamling for beslutning om veien videre.

Hvordan forbereder Helgeland seg til ny storflyplass? 

Visit Helgeland har blitt tildelt støtte fra Sparebanken 1 Helgelands Gavestiftelse for å gjennomføre en nullpunktsanalyse angående forventninger til den nye flyplassen i Mo i Rana.

Undersøkelsen gjennomføres av Opinion per telefon nå i sommer og tar ca. fem minutter. Vi oppfordrer alle til å svare – både reiseliv, men også annen næring.

Resultatene planlegges presentert i samarbeid med Sparebank 1 under Drivkraftkonferansen i august.

Overnattingsstatistikk per mai

NHO har oppsummert SSBs ferske statistikk, som viser at overnattingsbedriftene i Nord-Norge hadde en økning i totaltrafikken på 15 prosent i mai 2024 sammenlignet med mai 2023. Reiselivsstatistikken for Helgeland er dessverre mangelfull. Vi er i dialog med SSB for å finne årsaken til dette, så vi får komplett statistikk å forhold oss til. Inntrykket er likevel at overnattingsbedriftene er fornøyd med trafikken så langt, noe bookingundersøkelsen vi gjennomførte i juni også bekrefter.

Nordland har hatt en økning i antall overnattinger på 22 prosent per mai, hvor antall utenlandske overnattinger økte med 32 prosent og norske overnattinger med 17 prosent. I løpet av årets første fem måneder har det vært 1 558 983 overnattinger i landsdelen, noe som utgjør en økning på 15 prosent. Til sammenligning har Norge som helhet hatt en økning på 4 prosent.

Tallene vi har så langt viser at det er Bodø som utgjør den største veksten. De har økt med hele 49 prosent i mai, og 146 prosent i antall utenlandske gjester. Dette skyldes hovedsakelig to faktorer: Bodø får stor effekt av kulturhovedstadsåret Bodø2024, som det har vært investert stort i, og overnattingskapasiteten i Bodø har nesten blitt doblet de siste årene, med flere attraktive hoteller.

Lofoten viser også god vekst, og det lanseres stadig nye flyruter over Evenes.

Det er svært hyggelig å se hvordan langsiktig arbeid med reisemålsutvikling gir avkastning hos våre naboregioner. Dette bekrefter viktigheten av langsiktig og målrettet arbeid. Attraktive opplevelser, nye og oppdaterte produkter og økt overnattingskapasitet gir muligheter for vekst – blant annet gjennom å tiltrekke seg nye flyruter.

Disse er også årsakene til vår sterke satsing på reisemålsutvikling, og på bearbeiding av turoperatører som kan promotere og selge inn Helgeland.

Nullpunktundersøkelse

Vi gjennomfører i disse dager en nullpunktundersøkelse for å avdekke hvilke forventninger og ambisjoner lokale bedrifter på Helgeland har til investeringer og vekst i forkant av åpningen av ny stor flyplass på Helgeland våren 2027. Kommunenes arbeid med tilrettelegging for nye etableringer er også viktig, så vi spør dem de samme spørsmålene.

Vi setter stor pris på om dere tar dere tid til å svare!

Gode nyheter: Egen gjesteundersøkelse for Helgeland!

Vi har nå fått nok respondenter fra Helgeland på NordNorsk Reiselivs gjesteundersøkelse til at vi kan hente ut egen innsikt.

Til nå har vi over 300 respondenter på undersøkelsen. 85% av svarene til nå kommer fra norske reisende, 46% av disse igjen fra Østlandet. Vi vil jobbe aktivt via SoMe utover sommeren for å øke andelen respondenter og presenterer resultater fra gjesteundersøkelsen på markedsrådsmøte i høst og via nyhetsbrev.

Plakater: Vi har også laget egne plakater for gjesteundersøkelsen. Ta kontakt om du ønsker at vi sender ferdig trykte plakater. Du kan også laste ned plakater digitalt fra vår nettside.

Strategien for Reiseliv 2030

En strategigruppe bestående av 14 personer fra ulike deler av norsk reiseliv fikk i oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet å foreslå forsknings- og innovasjonstiltak som bidrar til at reiselivsnæringen blir mer helårlig, skaper aktivitet i hele landet, bidrar til økt verdiskaping og gjennomfører en grønn omstilling.

Mandag 3. juni 2024 ble strategien Reiseliv 2030 overlevert til næringsminister Cecile Myrseth (Ap).

Les hele strategien her.

Stilling ledig – digital markedsfører

Vi søker etter ny digital markedsfører. Stillingen varer ut august 2025 med mulighet for videre fast ansettelse. Stillingen vil ha tett samarbeid med Emilie Solbakken, som nå går over som SoMe-konsulent for Visit Helgeland.

Les stillingsutlysning her.

Utforsk videre