Takk til de som var med i vårt åpne markedsrådsmøte tirsdag 21. mars. Her er en oppsummering for de som ikke kunne være med.

Fastsetting av fokusperioder

Vi ønsker at det skal være enklere for dere å koble seg på vårt markedsarbeid. Hvis du ønsker å prioritere de samme målgruppene i samme periode som oss, vil det forsterke budskapet fra Helgeland. Det vil også vise dere når det er ekstra gunstig å være med på «retargeting annonser» gjennom oss. Det vil si annonser som går ut fra vår Facebook og Instagram, som leder trafikk til deres produktside på VisitHelgeland.com, rettet mot personer som allerede har vist interesse for å reise Helgeland.

Derfor jobber vi med et årshjul som kan vise de overordnede temaene som er viktige når vi markedsfører Helgeland, både gjennom sosiale medier og betalte annonser. Her ønsker vi innspill fra dere.

Gant-tabell Skjermblde

Dette er et utkast til hvordan en slik oversikt vil se ut. Innspill fra reiselivsbedriftene vil bidra til at vi har riktig fokus til riktig tid.

Etter å ha diskutert det i det åpne markedsmøtet, kom vi frem til at den beste løsningen vil i første omgang være å sende ut et enkelt svarskjema til alle samarbeidsbedriftene, hvor vi spør hvilke temaer som er viktige for deres målgrupper, og når vi bør være synlig på de temaene. Både med hensyn til når på året folk viser interesse for temaet, og for å treffe på riktig tidspunkt for at det skal resultere i bestillinger. Du finner svarskjemaet ved å følge lenka under.

Endringer på VisitHelgeland.com

Etter snart to år med de «nye» nettsidene våre, gjør vi nå flere oppdateringer for å sette inn nye funksjoner, oppdatere og optimalisere innholdet som allerede finnes og lage nytt innhold. Vi har også fått mye god brukerdata, og nyttige tilbakemeldinger fra mange samarbeidspartnere.

Vi har allerede gjort en stor endring på forsiden, og lister nå ut nesten alle temasidene våre der, slik at forsiden nå i større grad gjenspeiler toppmenyen. Dette vil gi brukere som kommer inn på forsiden en raskere oversikt over reiselivstilbudet i regionen, og kortere vei til kassen for brukerne som er klar til å gå dit.

Skjermbilde fra visithelgeland.com Skjermbilde

Neste i køen er «personsassidene», eller «reisestilsidene», som ligger under tittelen «Oppdag Helgeland på din måte» på forsiden. Disse skal endres for å bedre treffe de nye målgruppene i den nye markedsstrategien vår. Hvis noen har forslag og tips til endringene der, er det bare å bruke denne tips oss-lenken, som også ligger på bunnen av nettsiden.

Mer spissede produktsider

Samtidig som vi gjør endringene over, gjør vi også en endring på hvordan vi håndterer produktsider. Målet er å få enda flere visninger på produktsidene, og dermed flere klikk på bestilling, ved å tilby de som besøker nettsiden flere, og mer relevante produktsider.

I dag vises produktsidene frem på aktuelle temasider, reisemålssider og på andre tilknyttede sider, som turbeskrivelser og attraksjoner. For å gjøre nettsiden mer relevant for de som planlegger reisen sin, gjør vi nå en endring på hvor mange temasider en enkelt produktside vil vises frem på. Slik at for eksempel produktsider som først og fremst er overnattingssider, ikke ligger sammen med kajakkproduktene på temasiden for kajakk.

Skjermbilde fra visithelgeland.com Skjermbilde

Eksempler på spissede produktsider fra Himmelblå Brygge

Fremover vil en produktside bare synes på maks to temasider når det er en åpenbar og tett kombinasjon. Som for eksempel en overnattingsbedrift som henvender seg til fisketurister, som vil være synlig på både temasiden for Campingplasser og Fiske. Og produktsider som inneholder flere aktiviteter som bestilles som én pakke, vil vises frem på temasidene til de aktivitetene. Men utover det, hvis dere for eksempel har både overnatting, matservering og aktivitetsprodukter, ønsker vi at dere setter opp egne produktsider for hver enkelt. Det vil gi en bedre brukeropplevelse for de som planlegger reisen sin på VisitHelgeland.com, som i sum vil skape trafikk, salg og booking for dere.

Du kan gi en tilbakemelding på produktsiden(e) din bedrift har i dag og hvor dere ønsker at produktsiden(e) skal synes med å følge lenken under.

Prognose for sommeren, og deling av trafikk- og bookingtall, og Google Analytics e.l.

I forkant av møtet sendte vi ut en kort spørreundersøkelse for å måle hva reiselivsbedriftene ser av trafikk på nettsidene, bookingtall og andre henvendelser. Dette vil sammen med våre egne tall gi oss et mye bedre kunnskapsgrunnlag når vi skal forsøke å forutse hvor mange turister som kommer til regionen.

Tilbakemeldingene under møtet er at det vil være nyttig informasjon for alle, men at vi bør holde undersøkelsen enkel, og ikke sende ut for ofte. Et mulig intervall er at sender ut en slik undersøkelse hver tredje måned, men tilpasset slik at vi følger årstidene.

Diagram fra stikkprøve markedsaktivitet Skjermbilde

Foreløpig melder flesteparten om økning av nettside- og bookingtall fra perioden 1. februar til 20. mars, men vi trenger flere svar for å ha et bra kunnskapsgrunnlag.

Det vil også mulig å dele tilgang til deres nettsides Analytics eller annet analyseverktøy med oss, for de som har det og ønsker det. Da kan vi hente ut disse trafikktallene selv, og bruke den samme dataen i jobben vår med å sette fokusperioder, som vi beskrev lengre opp. Vi behandler selvsagt slik data konfidensielt, og vil bare dele resultatene i form av det samlede gjennomsnittet. Hvis du vil dele tilgang med oss, eller vil vite mer om det, kan du melde det inn med samme skjema som for fokusperiodene, eller sende en e-post til kristoffer@visithelgeland.com.

Retargeting gjennom Visit Helgeland

I år som i fjor blir det mulig å kjøpe retargeting-annonser gjennom Visit Helgeland. Det vil si annonser som går ut fra vår Facebook og Instagram, som leder trafikk til deres produktside på VisitHelgeland.com. Annonsene målrettes mot et publikum som allerede har vist interesse for Helgeland gjennom vår markedsføring, og som derfor er mer interesserte i opplevelser og overnatting her. Dette ga veldig gode resultater i fjor, med lang lesetid på produktsidene.

Vi sender ut mer informasjon om pris og hvordan dere kan melde dere på i neste uke.