LBookingF
w

Helleristning i Vevelstad

Opplev 6000 år gammel bergkunst og se helleristningsfeltets plassering i det vakre kystlandskapet i Vevelstad på Helgeland.

29.01.201610:45 Gunn Johansen

Helleristningene er kanskje det nærmeste vi kommer tankeuttrykk fra fortidens mennesker. Hva har vi felles med menneskene som hadde dette som sitt «hellige sted»? Vi er i det samme landskapet; med samme lukt av sjø, gress og lyng. Også fortidens mennesker var her en solvarm sommer dag, eller kanskje i vind og piskende regn.

Figurene

Bildene i Vistnesdalen fremstiller stiliserte reinsdyr, elg, kveite, menneskefigurer, fotsåler, båt og geometriske figurer. Bildene er sannsynligvis fra tiden rundt 4000 år f.Kr.

Veide- og jordbruksristninger

Det er vanlig å dele bergkunsten i veide- og jordbruksristninger. Betegnelsene er knyttet til ervervet til dem som lagde og brukte ristningene; fangstfolk og bønder. Ristningene i Vistnesdalen er hugget og disse bildene er yngre enn de slipte. Likeledes endres figurene over tid, fra naturalistisk til mer skjematisk. Veideristningene er fra steinalderen, mens jordbruksristningene knyttes til bronsealderen. De to helleristningstradisjonene er fra ulik tid og motivene er forskjellige.

Jaktmagi

I veidekunsten er det hjortedyr, hval og bjørn som dominerer. Jordbruksristningene viser oftest skip, menneskefigurer og husdyr. I arkeologisk forskning har tolkningen av bildenes mening skiftet gjennom tidene. Den mest utbredte tolkningen tidligere var at helleristningene uttrykte jaktmagi, dvs. at de ble laget for å få makt over byttedyr og sikre fangsten. Tolkningen bygger på at bildene fremstiller viktige byttedyr. Det er ikke unaturlig at dette var noe av meningen bak veideristningene.

Åndelige forbindelser?

Men figurene kan være symboler med en mer kompleks mening, et bildespråk forstått av menneskene som laget og betraktet dem. Kanskje er figurene symboler på utenomjordiske fenomener, åndelige forbinder mellom mennesker og guder?

Vistnesdalen ligger sentralt ved leia langs kysten, og østover mot vannveiene mot innland og høgfjell. Vassdragene innenfor er rike på boplasser fra steinalderen. Kan helleristningsfeltene ha vært møteplass for folk fra fjell og innland, fjordstrøk og ytterkyst?

Kilde: Utdrag fra fylkesarkeolog Trine Johnsons tekst til brosjyren Fotefar mot nord, «Evige uttrykk».

Helgeland Museum, avd Vevelstad

Museet ligger vakkert til like ved Vevelstad kirke og byr på kultur og historie gjennom 6000 år. Se museets hjemmeside for mer informasjon.

Helleristningsfelt i Vistnesdalen (Photo: Torhild Haugann)
Vistnesfeltet (Photo: Torhild Haugann)
Vistnesfeltet (PHoto: Torhild Haugann)
Vistnesfeltet (Photo: Torhild Haugann)