Visit Helgeland jobber for og med reiselivsnæringen og andre næringsaktører på Helgeland, for at Helgeland skal bli et foretrukket reisemål i Norge. Vi skal i samarbeid med reiselivsbedrifter og andre organisasjoner bidra til økt lønnsomhet og konkurransekraft for næringen på Helgeland.

Som samarbeidspartner med Visit Helgeland kan du selv velge innhold og omfang i avtalen. Du kan velge mellom en enkel oppføring og en standard avtale.

Samarbeidsavtale

Samarbeidsavtale – tjenester og priser

Tjenestebeskrivelse – vedlegg til samarbeidsavtale

Samarbeidsavtale – for utfylling og signering

Velkommen på laget!

Produktside på VisitHelgeland.com

Meld inn produktside

Meld inn produktside MICE-markedet

Meld inn endringer til produktside

Levering av bilder til bildebanken