LBookingF
w

Lomsdal - Visten nasjonalpark

Lomsdal - Visten nasjonalpark/Njaarken vaarjelimmiedajve byr på store variasjoner i terrenget. Her går du fra fjorder til skog og høyfjell. Utkantene av parken har en del stier, men oppe i høyfjellet må du selv finne fram i terrenget. Det finnes en del åpne husvære i parken, men de fleste områdene krever eget telt.

Nasjonalpark
08.08.201310:21 Gunn Johansen

Lomsdal-Visten nasjonalpark strekker seg over 4 kommuner; Vefsn, Grane, Brønnøy og Vevelstad.

Inngangsport fra Vefsn

I Vefsn er hovedinnfallsporten til parken i Tverådal, ca 7 km fra Mosjøen sentrum. Herfra er det delvis varda sti til Sørvassdalen og Bønå. I Sørvassdalen har Vefsn Jeger og Fisk ei utleiehytte. Ellers er det flere fine startsteder inn til nasjonalparken fra Eiterådalen. Fra Sandvikbakken kan du gå inn i Skjørlegda og videre til indre Visten. På fjellgården kan du overnatte i det gamle våningshuset som står åpent. Ved Litlvatnet har Vefsn Jeger og Fisk ei utleiehytte.

Inngangsport fra Grane

Fra Grane er hovedinnfallsporten Stavassdalen, ca 8 km fra Trofors. Fra Stavassdalen kan du gå til Storklumpen, nasjonalparkens høyeste fjell, til Stavvatnet og til Stavassætra (åpen hytte) og videre til Eiterådal eller Skjørlegda. Også ved Tosenvegen (FV76) mellom Grane og Brønnøy finner du mange fine startsteder. Ved Gåsvatnet har Statskog ei utleiehytte og herfra kan du fortsette til Elgviddevatnet og videre mot Brønnøy.

Inngangsport fra Brønnøy

I Brønnøy ligger hovedinnfallsporten på Nevernes i Hommelstø. Her finner du også ei utstilling om Lomsdal-Visten nasjonalpark og her er det også overnatting. Fra Hommelstø kan du leie deg båt hos blant annet Velfjordferie. Med båt kan du ta deg inn til Storbørja og her går du i land enten på Børjeøra på sørsida eller i Storbørja på nordsida. Velfjordferie har for øvrig hentesystem for båten slik at du kan forlate den for å gå gjennom nasjonalparken. Fra Tosbotn kan du følge delvis varda sti over Bjønnstokkvatnan til Breivatnan. Eventuelt kan du ta veien opp mot Breivasstind. Fra Breivatnan kan du fortsette til Storbørja eller videre over fjellet mot Vevelstad, Grane eller Vefsn.

Inngangsport fra Vevelstad

Fra Vevelstad er det fint å ta turen fra Forvik på delvis merket sti til fjellgården Auslia. Fra Forvik kan du også ta hurtigbåt inn til indre Visten. Ta også gjerne hurtigbåten inn til Bønå og start turen derfra til Krongelvatnet på varda sti og videre til Sørvassdal og Vefsn. Overnatting finner du på Bønå Villmarkssenter og her kan du også leie guide om ønskelig. Fra Aursletta kan du gå til Lakselvvatnet og videre til Svartvassheia (åpen hytte) og over Sæterskardet eller Fjellskardet til Skjørlegda i Vefsn.

Utstyr i Lomsdal-Visten nasjonalpark

Kart og kompass samt egnet turutstyr må alltid medbringes på turer i nasjonalparken. Parken består av mye gråfjell som ikke suger opp særlig vann, noe som betyr at vannføringen i bekker og elver kan variere mye. Spesielt under snøsmeltinga og ved store nedbørsmengder, bør du være obs på høy vannføring.

Du finner mange turforslag som nedlastbare GPS- spor på Turkart Helgeland. Ellers finner du oversikt over åpne husvære og fiske i området her.

Mer informasjon finner du på hjemmesiden for Lomsdal-Visten nasjonalpark, https://lomsdalvisten.no/

Følg Lomsdal- Visten nasjonalpark på facebook.  

Carl Nordberg
Fra Lomsdal-Visten nasjonalpark
Magnar Solbakk
Vistmannen i Vevelstad