LBookingF
w

Helgeland Museum avd. Sømna

Helgeland Museum, adv. Sømna bygdetun, ligger vakkert til ved kirken på Vik og har 12 gamle og restaurerte bygninger.

Museum
28.02.201709:06 Simon Fossheim

Museet fokuserer på landbrukshistorie og matkultur, og har en stor samling med jordbruksutstyr og husgeråd.

I den ene av museets bygninger er det bygd opp en bakerovn og fra museumsbutikken selges ferske brødvarer. Ved museet er det også kafe, et godt møtested i Sømna.


8920 Sømna

Telefon: 46922991
E-post: somna@helgelandmuseum.no
Nettside: http://helgelandmuseum.no

Relaterte artikler