LBookingF
w

Laks og ørret på Helgeland

På Helgeland er det store muligheter for å dra opp storlaksen og fiske etter både ørret, røye og sjøørret.

Inspirasjon
02.05.201909:32 Georg Enga

Elva Røssåga i Hemnes er en meget god laks- og sjøørretelv, kjent for stor laks av meget god kvalitet. Fiskekort selges ved Korgen Camping.

I Susna i Hattfjelldal får du ørret av god kvalitet og i Vefsna er det åpnet opp for begrenset laksefiske etter at elva har gjennomgått rotenonbehandling. Det samme gjelder for Fustavassdraget der du kan fiske etter ørret og røye samt sjøørret. Fiskekort kan kjøpes elektronisk via appen til GoMap.

Også i Åbjørvassdraget i Bindal kommune er det mulig å fiske
både laks og sjøørret.

På Plahtes Eiendommer i Bindal fiskes det også ørret av god størrelse og fin kvalitet. 

Terje Rakke

Relaterte artikler