LBookingF
w

Fra hovedvei til drømmefisken

Elva Vefsna er hovedvassdraget som går gjennom innlandskommunene Hattfjelldal, Grane og Vefsn. Elva har sitt utspring i Børgefjell og i grensefjellene mot Sverige og strekker seg 160 km mot nordvest før den munner ut i Vefsnfjorden ved Mosjøen.

Tips
24.02.201713:07 Simon Fossheim

Gammelsagmaro (Grane bygdemuseum) ligger på Trofors, ca 500 meter øst for E6, langs RV73 (mot Hattfjelldal) og her finner du en flott fiskeplass med universell tilpasning. Det er opparbeidet gangvei fra parkeringsplass og helt ned til stranda. I tillegg finnes både toaletter, bord og benker samt informasjonsskilt om fiske i denne delen av elva som kalles Auster-Vefsna.

Auster-Vefsna har en svært god brunørretbestand, også videre oppover elva mot Hattfjelldal. Adkomsten til denne canyonpregede elvestrekningen kan være krevende med mye villmarksområder og lite tilrettelegging.

Fiskekort kan kjøpes hos Trofors Elveeierlag.

Trofors
8680 Trofors

Kjør E6 til Trofors i Grane. Ta av fra E6 og følg RV73 mot Hattfjelldal ca 2-300 meter (høyre side).

Telefon: 920 82 693
Nettside: www.vefsna.com

Margrethe Jønsson
Fiskeplass i Grane
Fiskeplass i Grane