LBookingF
w

Herøy kirke - "Helgelandskatedralen"

Herøy kirke, kalt ”Helgelandskatedralen” er en meget flott steinkirke i kleberstein, bygget på 1100-tallet.

01.12.201313:40 Guro

Kirken er den eneste nord for Trondheim med apsis (halvsirkelformet utbygg, oftest bestemt til plassering av alteret).

Inne i koret er det synlig seks signingskors oppe på veggen. Altertavlen og prekestolen er fra 1760.

Kirken har opp gjennom årene blitt bygget på og ført tilbake til sitt middelalderopphav. Kirken utgjør, sammen med Alstahaug kirke og Dønnes kirke, de såkalte triangelkirkene som har flere felles særtrekk. Beliggenhet: Ca 1 km fra Flostad, Herøy.

Erlend Haarberg
Herøy Church
Herøy Church