LBookingF
w

Droner

Dronebruk
21.10.201822:12 Simon Fossheim

Det er stadig mer populært å reise med drone for å fotografere og dokumentere turer, reiser og naturen generellt.
Det er lovlig og fly drone I Norge og det er ingen særegne regler for Helgeland, men vi ønsker å opplyse om reglementet for bruk av drone (UAS).

  1. Du skal alltid kunne se dronen og fly den på en hensynsfull måte. Aldri fly i nærheten av ulykkessteder. 

  2. Ikke fly nærmere enn 5 km fra lufthavner med mindre annet er avtalt. 

  3. Ikke fly høyere enn 120 meter over bakken.
     
  4. Ikke fly over festivaler, militære områder eller sportsarrangementer. Hold en avstand på 150 meter. 

  5. Ta hensyn til andres privatliv. Husk reglene for bruk av foto og video av andre personer.

Som dronefører har du fullt ansvar for skader på personer og eiendeler: Fly alltid dronen på en hensynsfull måte. 
(Kilde: Luftfartstilsynet.no)

På Helgeland er det mye fugleliv og dyreliv. Ta hensyn og ikke forstyrr dyrelivet.