LBookingF
w

Vegaøyan verdensarvområde

Vegaøyan verdensarvområde ble skrevet inn på UNESCO`s liste over verdens kulturarv i 2004 for sitt enestående natur – og kulturmiljø.

13.10.201415:51 Gunn Johansen

Fuglevokterne

Det er særlig den unike tradisjonen med å ha ville ærfugler som husdyr som har gitt øyene status som verdensarvområde. Dette er en mange hundre år gammel tradisjon som enda holdes i hevd. Øyfolket tar vare på fuglene, ordner reir og verner den i hekketiden. Til gjengjeld kommer fuglene tilbake år etter år og gir fra seg dun og egg.

En hyllest til kvinnene

Ærfugldriften har vært en sentral næringsvei drevet av kvinner, og innskrivingen på verdensarvlista er også å regne som en hyllest til deres innsats. Mens mannen var på fiske, passet kvinnene ærfuglen som lå og ruget i reirene. Etter at fuglene hadde forlatt reiret, tok kvinnene vare på dunet som ble renset og ble til en unik og kostbar eksportartikkel fra Norge til Europa.

Dunrensing

Ikke noe dynefyll er så lett og gir fra seg så mye varme som ederdun. Mesteparten blir maskinrenset, men fuglevokterne på Helgeland driver enda med håndrensing av duna. Dette er en meget tidkrevende jobb og det tar omtrent 2 uker å rense ett kilo dun som blir tørket, ristet, grovrenset og finrenset.

Møte med verdensarven

Ettersom det meste av verdensarven ligger ute i havet, er det laget et ærfulgmuseum på Nes på Vega, kalt E-huset Museum. Her dokumenteres den unike tradisjonen med å ha ærfugl som husdyr. Museet ligger i ei gammel brygge og tilbyr også lokalt håndverk, litteratur og bilder fra Vega. Ikke langt fra museet ligger Verdensarvutstillingen, en gratis utstilling som formidler verdensarven gjennom ord og bilder. I samme bygg er Lille Lånan, en utstilling som formidler historien til Lånan - det største dunværet i Vegaøyan. Her selges også ederdunsdyner, bøker og håndverksprodukter. 

Vega Verdensarvsenter

Det nye Verdensarvsenteret på Vega åpner i april 2019. Senteret ligger på Gardsøy på Vega. I tillegg til Verdensarvutstilling skal senteret være et kompetanse-, formidlings- og besøkssenter for natur- og kulturverdiene i Vegaøyan Verdensarv.

Båtturer fra Vega til Lånan - Norges største egg og dunvær

Lånan er en øygruppe i Vega Kommune, hvor den gamle ærfugl tradisjonen fortsatt holdes i hevd. Hvert år kommer fuglevokterne tilbake for å verne ærfuglene når de ligger på reir. Til gjengjeld får de verdifull edderdun.

I sommersesongen kan turister besøke Lånan. Hver tirsdag og fredag fra medio juli til tidlig august går det båt fra Nes på Vega til Lånan. Når du ankommer Lånan blir du tatt imot av fuglevokterne som tar deg med på en historievandring i ærfuglens rike. Vandringen avsluttes på låven hvor det serveres mat og drikke, og man får besøke Lånans eget Ærfuglmuseum. 

Ferdsel på naturens premisser

Besøkende i egen båt bes om å ta særlig hensyn i hekkesesongen 15. april til 31. juli og holde lav fart nært land og i sundene mellom øyene. Dyre- og fuglelivet, herunder reirplasser er fredet mot skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse. Hundeeiere bes om ikke å ta hundene med på land i fugleværene på Vegaøyan i hekkesesongen.

Obs - Båndtvang gjelder 1. april-1. oktober.

Ærfugl (Photo:Helgeland Reiseliv)
Lånan (Photo: Lånan)
E-huset på Nes (Photo: OrsolyaHaarberg)
Harping (Photo: Orsoyla Haarberg)
Vega (Photo: Terje Rakke Nordic Life HR)

Relaterte artikler