LBookingF
w

Reiselivstrender og målgrupper

Markedsføring
23.11.201812:21 Georg Enga

Tradisjonell markedsføring har måttet vike for en mer dialogbasert markedsføring og bruk av sosiale medier. Med opplevelsen i fokus stilles det nå mer enn noen gang store krav til kvalitet. Sosiale medier og det digitale skiftet har endret måten folk responderer til markedskampanjer på. Markedskommunikasjonen på disse plattformene er en toveis kommunikasjon med kunder i det offentlige rom.

Kundene er de nye markedsførerne og kundeopplevelsen er merkevaren. Kunden er vår viktigste markedsfører og Helgeland Reiseliv jobber tett opp mot kommersielle reiselivsleverandører for å sikre gode produkter og opplevelser som gjør at kunden kommer, har en positiv opplevelse og ønsker å fortelle andre om den.

Mens man tidligere har skreddersydd budskap ut i fra demografi og geografi, er det nå personlige interesser og motivasjon som tiltrekker kundene, også kjent som ”meme-me generasjonen”. Det er viktig å snakke målgruppens stammespråk og i de riktige kanalene og til riktig tid.

Målgrupper

Med bakgrunn i overnevnte reiselivstrender er det to overordnede målgrupper for Helgeland:

1. Spektakulært landskap og naturlig påfyll Vakker natur i kombinasjon med aktiviteter som sykkel, vandring, kajakk, fiske og vinteropplevelser.

Spennings- og aktivitetsnivå styres ut i fra hvilke type personer (personas) som skal nå, og derigjennom også budskapet. Persontyper: Aktive, både nybegynnere og de som ønsker mer utfordrende aktiviteter, Vennegrupper og familier.

2. Attraksjonsbesøkere Kjente stedsnavn og attraksjoner er hovedmotivet for besøket. Persontyper: Kommer for å se og oppleve kjente attraksjoner og unike fenomen.

Geografisk prioriterte områder 1. Norge 2. Sverige 3. Europa

Synlighet Visit Helgeland 2020

Strategisk kompass for Nord Norge

Her finner du det strategiske kompasset for Nord-Norge. Det er grunnlaget for å kunne operasjonalisere strategien og realisere merkevareplattformen. Her finner du også den engelske versjonen av kompasset, med målgrupper og tilhørende personas.

Les mer på Nord Norsk Reiseliv sine sider