LBookingF
w

Liste over aktuelle krisetiltak

Her får du oversikten over en del av de økonomiske tiltakene og hvor man kan finne informasjon. Vi oppdaterer fortløpende.

14.04.202010:47 Georg Enga

Tiltak

 Gjelder fra dato:

Hvordan få tilgang

Forklaring

Redusert arbeidsgiverperiode Alt utover 2 dager fra og med 20. mars 2020 Den enkelte ansatte må søke via NAV – forskutter gjerne full lønn opp til 6G om du har mulighet de dagene det gjelder, så vil NAV tilbakebetale arbeidsgiver for dette. Om du permitterte f.o.m. 15. mars, så skal du foreløpig betale full lønn opp til 6G alle dager frem til 20.mars
Garantilån 27. mars Søk nytt lån under ordningen via banken din. Har du forsøkt og fått avslag før 27. mars, forsøk igjen nå som forskriften har kommet på plass. Staten garanterer for 90 % av lånet. Banken gjør en kredittvurdering ut ifra normale omstendigheter
Kompensasjonsstøtte Skisseres klar for søknader fra 17. april  På https://kompensasjonsordning.no/ vil det komme en elektronisk ordning som man vil kunne søke på og få pengene automatisk. Bedrifter som har hatt 20 % omsetningsfall i mars 2020 i forhold til mars 2019, eller 30 % omsetningsfall mellom april 2019 og april 2020 vil kunne søke om å få 80 % av uunngåelige faste utgifter dekket. Bedrifter som er pålagt stengt av staten vil kunne få 90 % av de uunngåelige faste utgiftene dekket.  
Utsatt moms Første termin er utsatt fra 14. april til 10. juni Regningen som skulle betales i april, utsettes til august Satsen er redusert: Fra 20. mars til 1. april var gjeldende sats 8 prosent. Gjeldende sats var 7 prosent fra 1. april – til og med 31. oktober. Stortinget har også vedtatt å redusere satsen ytterligere til l 6 prosent fra 1. april – dette er ventet å komme, men må gjennom formelle prosesser først.
Redusert arbeidsgiveravgift Andre termin er utsatt fra 15. mai til 15. august   Avgiften er redusert med 4 prosentpoeng fra 1. april
Utsatt forskuddsskatt Innbetaling for første termin er utsatt fra 15. april til 1. september fro selskap og 16. mars til 1. mai for selvstendig næringsdrivende  

Referanse: NHO Reiseliv. For oversikt over alle deres registrerte økonimiske tiltak: https://www.nho.no/tema/arbeidsliv/koronaviruset/krisepakker-tiltak-for-bedrifter/

Nyttige lenker