Lille Lånan

Lille Lånan er en utstilling som er laget av dagens fuglevoktere i Lånan, det største egg- og dunværet i Vegaøyan.

Museum
28.02.201706:07 Simon Fossheim

Gjennom utstillingen får vi innblikk i sesongen med ærfuglene og deres egen historie. I butikken selges dunprodukter av ærfugldun som de samler selv, annet håndverk, bøker mm.

Nes
8980 Vega

Utstilling Lille Lånan
Utstilling Lille Lånan