Sjarken

Sjarkenfestivalen er en musikk/fiskefestival som finner sted i Åkerøya på Dønna. Arrangeres første gang i 2017.

27. - 30. Juli
24.02.201721:07 Simon Fossheim

Hovedfokus for festivalen er historien om båt- og fiskerinæringen som en av de viktigste næringene på Dønna opp igjennom tidene.
For at denne spennende historien og den eventyrlige reisen fra snart 100 år tilbake, ikke skal gå i glemmeboken, var ønsket å lage et festival-program som også videreformidler denne reise til dagens og fremtidens generasjoner.
Veien har vært lang og kronglete frem dagens topp moderne båter som har sin hjemmehavn i Åkervågen. Havnen har også hatt sildemottak og notbøteri.
Åkervågen i Dønna er utpekt som båt- og fiskerihavn nr. 1 i Nord-Norge.

Nettside: http://sjarken.no/