Smeltedigelen 2017

Smeltedigelen er en internasjonal musikkfestival.
Festivalen skal bidra til å bygge vennskap og forståelse på tvers av landegrensene, presentere lokale musikere for resten av verden, samt presentere artister fra andre deler av verden for festivalpublikumet

18. - 21. Oktober
24.02.201718:06 Simon Fossheim

Festivalen er aksjeselskap hvor foreningen 4/4 - forum for takt og tone eier 100% av aksjene.

Nettside: smeltedigelen.no