Petter Dass-dagene

Petter Dass-dagene har siden 1983 vært en av landets sentrale kulturfestivaler. Med utgangspunkt i livet og diktningen til Petter Dass har festivalen som mål å være en variert festival med særlig fokus på litteratur, musikk og billedkunst. I 2018 vil festivalen ha fokus på det tredje bud: “Du skal holde hviledagen hellig”. Tematikken har et historisk perspektiv og knyttes opp til dagens multireligiøse samfunn.

21 - 24 Juni 2018
03.05.201810:41 Maylinn Storjord

TRADISJONSRIK LITTERATURFESTIVAL PÅ ALSTAHAUG 21.-24.juni 2018


Norges store dikterprest Petter Dass (1647-1707) blir hedret med Petter Dass-dagene på Alstahaug annet hvert år. Festivalen er en tradisjonsrik litteraturfestival, som siden 1983 har vært arrangert i Alstahaug kommune. Festivalen ble etablert etter initiativ fra Nordland Fylkeskommune, og sammen med Hamsun-dagene er dette landsdelens eldste litteraturfestival.

Petter Dass-dagene har etablert seg som en sentral kulturfestival for landsdelen og regionen, og favner om en bred målgruppe. Med forfattermøter, konserter, forestillinger og utstillinger byr festivalen på kulturmøter for enhver smak. Festivalen har egne arrangement som er rettet spesielt mot barn, unge og seniorer. Festivalen arrangeres i regi av Petter Dass-museet/Helgeland Museum. Festivalarenaer er Petter Dass- museet, Alstahaug kirke og Kulturbadet i Sandnessjøen.

Blant festivalens målsetninger er et program med innslag av høy kunstnerisk kvalitet. Det vil si med utgangspunkt i Petter Dass sitt liv og diktning, og med et betydelig samtidsorientering fokus; det være seg litteratur, musikk og billedkunst. Kirkelige arrangementer skal inngå i programmet. Arrangementet skal bidra til å profilere skapende og utøvende kunstnere med tilknytning til regionen samt å ivareta samarbeid med aktuelle lag, foreninger og frivillige ressurser.

 Årets program:

TORSDAG 21. Juni

kl 07:00 Festivalpass Petter Dass-dagene 2018   2000,- 

kl 07:00  Utendørsfrokost        @Helgeland Sparebank    Gratis

kl 11:00 Seniorkafé m/Arnt Fredrik Hansen    @Åsheim Terrasse      Gratis

kl 16:00 Utstillingsåpning: Festivalkunstner Hugo Aasjord   @Prestegården   Gratis

kl 17:00 Offisiell åpning Petter Dass-dagene        @Petter Dass-museet   Gratis

kl 18:00 Marthe Valle: Åpningskonsert       @Alstahaug Kirke      Kjøp: 300,-

kl 20:00 Levi Henriksen: Bokbad og konsert      @Storsal    Kjøp: 350,-

kl 21:00 Konsert: Levi Henriksen & Babylon Badlands      @Storsal     Kjøp: 300,-

FREDAG 22. Juni

kl 11:00 Seniorkafé m/ Linn Ullmann      @Biblioteket    Gratis

kl 11:30 Petter Dass' poetiske seminar     @Petter Dass-museet  Kjøp: 150,- / 350,-

kl 15:00 Petter Dass' etiske seminar         @Alstahaug Kirke      Kjøp: 350,-

kl 18:00 Trygve Skaug: konsert           @Alstahaug Kirke         Kjøp: 300,-

kl 20:00 Sandra Lyng: Ungdomskonsert           @Storsal       Kjøp: 180,- / 300,-

LØRDAG 23. Juni

kl 11:00 Elisabeth Alsos Strand : Kunstnermøte         @Galleri    Gratis

kl 12:00 Kunstverksted for barn og unge        @Biblioteket    Kjøp: 50,-

kl 12:00 Foredrag: Ellen Wisløff "Ren poesi for hundre tusen"     

                           @Petter Dass-museet - Kjøp: 150,-

kl 13:15 Asbjørn Bakke: Foredrag om Erik Bye    @Petter Dass-museet    Kjøp: 150,-

kl 14:00 Gratis barnekino: Karsten og Petra         @Kinosal     Gratis

kl 14:30 Sølvi Ytterstad: Forfatteren fra Gudskjelovlandet 

                           @Petter Dass-museet  Kjøp: 150,-

kl 16:00 Alf Kjetil Walgermo møter Linn Ullmann  @Petter Dass-museet  Kjøp: 200,-

kl 18:00 St.Hansfeiring og familiekonsert         @Alstahaugtunet     Kjøp: 200,-

SØNDAG 24. Juni

kl 11:00 Festgudstjeneste      @Alstahaug Kirke      Gratis

kl 12:00 Kunstverksted for barn og unge       @Biblioteket    Kjøp: 50,- 

kl 13:00 Marit Røgeberg Ertzeid : Forfattermøte for familien     @Eldhuset   Gratis

kl 13:00 Inga Næss: Foredrag       @Petter Dass-museet    Kjøp: 150,-

kl 14:30 Film: Fjell som faller        @Petter Dass-museet      Kjøp: 150,-

kl 18:00 Halvdan Sivertsen: Avslutningskonsert       @Alstahaug Kirke    Gratis

Fabrice Milo
Fabrice Milo
Helgeland Reiseliv